158588. lajstromszámú szabadalom • Eljárás L-a-(3,4-dimetoxibenzol)-a-alanin-metilészter elkülönítésére

MAGYAR NÉPKttZTARSASAG OOSZAGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. V. 04. (KO—208S) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége; 1966. V. 05. (K 59 165 IV b/1'2 q) Közzététel napja: 1970. VI. 06. Megjelent: 1971. X. 20. 158588 Nemzetközi osztályozás: C 07 b 19/00; C 07 c 101/08 ,,£^ttüÄjj^ /«HU.*«* Feltalálók: Dr. Surányi László vegyész, Mannheim, Dr. Cyrus Richard vegyész, Ludwigshafen, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Knoll AG. Chemische Fabriken cég, Ludwigshafen/Rhein, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás L-«-(3,4-dimetoxibenziI)-a-alaniii-metilés5:ter elkülönítésére Az a-(3y4-dihidroxiibenzil)^a-^alanin (a-metil­-DOPA) ismert szintézisei során közvetlen ter­mékként az aminosav racém alakját kapjuk. A fiziológiailag hátékonyaibb L-alak elkülöní­tése céljából a raicemátot az aminocsoport aei­lezése után valamely optikailag aktív bázissal diasztereomér sápárrá alakíthatjulk át. Történ­het azonban az L-nalak elkülönítése a kaiiboxil­csoport lekötésé és valamely erre alkalmas op­tikailag aktív savval történő só-pár képzése útján is. A 687 588 sz. belga szabadalmunk szerinti eljárással előállítható ratcém cH(3,4-dimet0xi­benzil)Ha-alanin-«netilésztenből az L^alak külö­nösen kedvező körülmények között különíthető el, ha e vegyület raoemátját dibenzoil-L-borkő­sawal a diasztereomér só-párrá alakítjuk át és az L-antipódus nehezebben oldódó sóját az anyalúgtól történő elválasztás után savas hid­rolízissel elbontjuk. A találmány szerinti eljárás kiimdulóanyaga új vegyület; a dilbenzoil-L-borkősavat azonban már korábban is alkalmazták racém aminosav­észterek rezolválására. Az eddig leírt számos esetiben az aminosav­észter D-alákja képez nehezebben oldódó sót a dibenzoil-L-foodkősawal, míg a fiziológiai szempontból fontosalbb L-alakot csak körülmé­nyesen lelhet az anyalúgból kinyerni. Az ilyen 10 15 20 25 eljárások esetében a termelési hányadok, va­lamint a kapott L-aminosavak optikai tiszta­sági foka áltáléban csak 50% és 80% közötti értékeket érnek el. Meglepő módon azt találtuk, hogy a talál­mány szerinti eljárás feltételei mellett éppen a fiziológiai szem-pontból hatásos, gyógyszer­ként kizárólag alkalmazható L-alakú aminosav származékát, az :a-(3,4-dimetoxibenzil)^^aílanin­-metilésztert nyerhetjük ki nehezen oldódó só alakjában, 95—96%-os termelési hányaddal, már átkristályosítás nélkül optikailag tiszta ter­mék alakjaiban. Az eljárás kivitele során a diasztereomér sók képzésére a dibenzoil-L-foorfcősav mellett egy szervetlen savat is alkalmazhatunk, amely a D-alakú aminosavval könnyen oldódó sót ké­pez. Az ilyen célra alkalmas szervetlen savak példájaként a sósav említhető. A találmány szerinti eljárás gyakorlati kivi­teli módjait közelebbről az alábbi példák szem­léltetik. 1. példa: A diasztereomér só-pár képzése. a) 26,3 g dibenzoil-L-borkősav-Hmonohidrát 50 ml metanollal készített oldatához 17,7 g racém 30 ö-(3,4Hdimetoxitoenzil)-Ja-alanin-metilészter 15 158588

Next

/
Thumbnails
Contents