158571. lajstromszámú szabadalom • Eljárás heterociklusos karbonsavak előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS .bejelentés napja: 1969. V. 29. (GE—785) I Svájci elsőbbsége: 1968. V. 30. (8032/68) Közzététel napja: 1970. VII. 24. Megjelent: 1971. X. 30. 158571 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 5/36; C 07 d 63/18 (* ***** Feltalálók: Dr. Libis Bemard vegyész, Saint-Louis, la Chaussee, Franciaország, Dr. Habicht Ernst vegyész, Oberwil, Svájc Tulajdonos: J. R. GEIGY A. G.. cég, Basel, Svájc Eljárás heterociklusos karbonsavak előállítására i A találmány új .'heterociklusos karbonsavak­nak, valamint az e vegyületeket hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítményeknek az elő­állítására vonatkozik. Eddig nem voltak ismeretesek a csatolt rajz szerinti (I) általános képletnek megfelelő hete­rociklusos karibonsavak — e képletben R legfeljebb 6 szénatomos alkilcsopartüt, X oxigén- vagy kénatomot, Yj és Y2 hidrogénatomot vagy metilicsoportot, Zj és Z2 hidrogénatomot, halogénatomot a 35 rendszámig, legfeljebb 2 szénatomos alikil- vagy alkoxicsoportot képvisel — valamint ezek szervetlen vagy szerves bázisok­kal képezett sói. Azt találtuk, hogy ezek az új vegyületek ér­tékes farmakológiai tularjidonságokkal rendel­keznek, nagy terápiás index mellett. A szoká­sos sztandard-vizsgálatokfcal (vö. E. G. Stenger és mtsai, Schweiz, med. Wochensehr. 89, 1126, 1959) kimutatható volt, hogy e vegyületek di­uretilkus és szaluretikus hatással rendelkeznek. E tulajdonságaiknál fogva jól alkalmazhatók az elégtelen elektrolit-, különösen nátriumklo-Tidkiválasztásból származó zavarok gyógykez&­lésére. Az ilyen zavarok ödémákat és hipertó­niát ^okoznak. így pl. az 5-(2-imetilénibutiril)-6-Hmetil-2,i3jdihidro-benzofurán^2-fearbonsav ku­tyán 5 mg/kg orális adagban a nátrium- és klórionok kiválasztását 1 kg testsúlyra számít­s va 0,04—0,06 milliékvivalens percenkinti szint­re, a vízeletkiválasztást ugyancsak 1 kg test­súlyra számítva 0,25—0,4 ml/perc mennyiségre növeli, ugyanakkor a káliumionok kiválasztása 1 kg testsúlyra számítva csupán 0,005—0,008 10 milliekvivalens/pere mennyiségre növekedett. Az (I) általános képletű heterociklusos kar­bonsavakban Zi a 4- vagy 6-4helyzetben, Z2 pe­dig a 6- vagy 7-helyzetbien állhat. R metil-, etil-, propil-, izobutil-, butil-, szek.butil-, terc, 15 butil-, amil- vagy hexilesoportot, Zj és Z2 pe­dig alkilesoportként metil- vagy etilcsoportot, alkoxicsoportként metoxi- vagy etoxicsoportot képviselhet. ' 20 Az (I) általános képletű új vegyületek elő­állítása a találmány értelmében oly módon történhet, hogy valamely (II) általános kép­letű vegyületet — e képletben R, X, Yt, Y 2 , Zi és Z2 jelentése .megegyezik az (I) általános 25 képlet alatt adott meghatározás szerintivel, Am pedig egy szerves szekunder bázis gyökét kép­viseli — egy (III) általános képletű amin — ahol Am jelentése megegyezik a (II) általános képlet alatt adott meghatározás szerintivel — 30 leihasadásával járó elbontásnak vetünk alá és 158571

Next

/
Thumbnails
Contents