158509. lajstromszámú szabadalom • Szerkezetek és elektrosztatikus porleválasztó felfogó elektródája porterhelésének egyenletesebbé tételére

SZABADALMI 158509 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY jgá^. Nemzetközi osztályozás: B 03 c 3/46 í||l Bejelentés napja: 1969. VI. 10. (Sí—1114) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1970. IX. 03. Megjelent: 1971. XI. 15. Feltalálók: Czibók Ernő szakosztályvezető, Raschovszki Lajos osztályvezető, Budapest Tulajdonos: Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet, Budapest Szerkezetek az elektrosztatikus porleválasztó felfogó elektródája porterhelésének egyenletesebbé tételére Az elektrosztatikus porleválasztó jó hatásfokú, gazdaságos működését, a felfogóelektróda egyen­letes porterhelését főként két szerkezeti sajátos­ság befolyásolja lényegesen: a porleválasztó ház áramlási viszonyai és a leülepedett por kihordási 5 módja. Az áramlási viszonyok szabják meg, hogy a felfogóelektródán kiváló porréteg mennyire egyenletes, a kihordás módja pedig, hogy a fel­fogóelektróda porrétegének meglazítása a leg­kedvezőbb rétegvastagság elérésekor követkéz- 10 zék be. De mivel a legkedvezőbb rétegvastagság­ról is csak akkor lehet beszélni, ha a felfogó elek­tródán kiváló porréteg — mely az időben növek­szik — eléggé egyenletes, a porleválasztó jó működéséhez e két előfeltételnek egyidejűleg kell 15 teljesülnie: a rétegvastagságnak egyenletesnek kell lennie és a tisztításnak a megfelelő időpont­ban kell bekövetkeznie. Az áramlási viszonyokat a porleválasztó ház 20 szerkezeti kialakítása, valamint a terelőszerkezet határozza meg. A terelőszerkezetre azért van szükség, mert a gázáram belépési helye és módja a porleválasztó telepítésétől függ. A helyi adott­ságok következtében a gázáram belépése általa- 25 ban nem történhet a felfogó elektródákhoz ké­pest szimmetrikusan, a többszörös keresztmet­szet változás miatt a gáz áramlási sebessége nem oszlik meg egyenletesen, ezért a gáz áramlását terelőszerkezet alkalmazásával a lehetőségekhez 30 2 képest korrigálni kell. A terelőszerkezet beállí­tását kismintakísórletek és számítás útján szok­ták meghatározni az üzemi berendezés számára, de ez a beállítás ritkán eredményez tökéletes megoldást. A porleválasztó ház eddig alkalmazott meg­oldása nem teszi lehetővé a gáztömör szerelést, mert az elektródaszerkezeteket a leemelhető te­tő nyílásán keresztül kell beszerelni és a tető nem gáztömör illesztési helyein beáramló levegő ront­ja a belső áramlási viszonyokat. Még hátrányo­sabb ennél, hogy a felfogó elektródák felfüggesz­tésére a tető alatt elhelyezett elektróda tartók szolgálnak, miáltal a ház szerkezeti magassága nagyobb a felfogóelektródák által igényelt méret­nél. A felfogó elektródák felett kialakuló kisebb áramlási ellenállású káros tér csökkenti a le­választás hatásfokát és rontja a felfogóelektró­dák porterhelésének egyenletességét. Az asszimetrikus gázbelépés és a kedvezőtlen házkialakítás torzító hatását kiegyenlíteni hiva­tott terelőszerkezet terelőlapokból és gázelosztó­rácsból áll. A gázelosztórácsot perforált lapok képezik, amelyek áramlási ellenállása általában nem képes alkalmazkodni a keresztmetszeten be­lüli egyenlőtlen áramlási viszonyokhoz. Emellett ezek a nagyméretű, súlyos acéllemezek igen meg­nehezítik a szerelést és a porleválasztó későbbi 158509

Next

/
Thumbnails
Contents