158409. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fenolok oxidációjára

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÄLMÄNY 158409 áSÉHi Nemzetközi osztályozás: H 01 j 9/04 IBr Bejelentés napja: 1969. I. 31. (EE—1624) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1969. IX. 03. Megjelent: 1971. VIII. 15. 5 H Feltalálók: Kerekes Béla gépészmérnök, 26 2/3%-ban, Budapest, Czeiler András vegyészmérnök, 26 2/3%-ban, Budapest, Dr. Földiák Gáborné vegyészmérnök, 20%-ban, Budapest, Zöldi Miklós vegyészmérnök, 26 2/3%-ban, Dunakeszi Tulajdonos: Egyesült Izzólámpa és Villamossági RT., Budapest Eljárás elektroncső-katód oxidbevonatának felvitelére 1 A találmány elektroncsövek katódjaki az oxidbevonat tapadásának megnövelésére vonat-, kozó eljárás. Az elektroncsövek katódjainak felüilletén — mint ismeretes, célszerűen — alkáliföldfémioxid (vagy oxidokból) álló bevonatot képeznék ki az eléktroneirnisszió céljára. Ezek az ún. oxid­kaitódok. A katódokat különféle álakban, álta­lában kismennyiségben aktiváló féméket (pl. Mg, Zr, W) tartalmazó nikkelből készítik. Ez az ún. magtfém. (A tiszta nikkel ugyanis nem al­kalmas katódmagfémnek.) Az elektronemissziós oxidbevonatot a magfém felületére oly módon viszik fel, hogyjiIS, alkáli földfémek karbonátjai­ból kollodiumot is tartalmazó szuszpenziót ké­szítenek, és ezen szuszpenzióval ismert módokon (festékszórás, elefctroforézis, bemáirtás stb) be­vonják a kaltódot, majd megszárítják. A kolflo-­diuom-adagoMs a karbonátok tapadásának növe­lésére szolgál. Az ily módon előállított katód azonban természetesen nem emittál. A katód ún. kiformálása csak a vákuumtór • lezárása után, a szivattyúzási és az azt követő munka­menetek (aging) során töriténilk. Ezen művele­teknek az a célja, hogy az allkáMöldíémfear­bonátök allkáliföldfémoxidolkká átalakuljanak, s ezáltal a katód emissziáképes legyen. Az eljá­rást, a szükséges eszközöket stb. nem kívánjuk részletesebben ismerltetni, mivel azokat a köz­ismert Espe: Werkstoffkunde der Hochvakuum­techniik c. szakkönyv vonatkozó részei részlete­sen leírják. Természetes, hogy ékkor a kollodium is kiég, 5 s ennek következményeként az emittáló oxid­réteg tapadása nagyimértékben lecsökken. És ezzel elérkeztünk taláknányunk célkitűzéséhez, ami oly eljárás kísérleti megvalósítása, mely az oxidréteg nagymértékű és biztos tapadását biz-10 tosítja. Az oxidréteg tapadása rendkívül fontos az elektroncsövek katódfelületén. A lepergő oxidok miiatt az emisszió mértéke csökken, ami a cső tulajdonságait is befolyásolja. Sajnos az oxid-15 rétegek tapiadását az elefctroncsöivék működése köziben több tényező is károsan befolyásolja. A teljesség igénye nélkül csak néhány íontosabfora kívánunk rámutatni. 20 25 30 Az oxidréteg tapiadását nagymértékben gyen­gíti az elektroncsövek felfűtése (bekapcsoláskor) és (kikapcsoláskor) a lehűlése. Ez a.gyakori nagy hőmérsékletváltozás, mivel a magfémnek és az oxidrétegnek a hötágulási együtthatója eltérő, idővel az oxid leválását okozza a miagféimről. Más ugyanezen hatást előidéző körülmény az ún. kaitódbomíbázás. Az igen rövid hullámokon működő elektroncsövekben, amikor az elektro­nok futási ideje nem elhanyagolható a freífeven-158409

Next

/
Thumbnails
Contents