158401. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémkomplexekkel módosított aldehid-kondenzációs gyanták előállítására

KAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1988. XI. 19. (CO—223) Közzététel napja: 1970. IX. 03. Megjelent: 1971. VIII. 15. 158401 Nemzetközi osztályozás: C 08 g 5/18 v Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kutató Intézete, Buda­pest, mint Csonka Lajos oki. vegyészmérnök, Budapest jogutóda 50%, Dr. Balázs János oki. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, 12,5%, Szeged, Dr. Beck Mihály egyetemi tanár, 12,5%, Szeged, Dr. Sípos Sándor oki. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, 12,5%, Szeged, Dr. Szántó Ferenc egyetemi docens, 12,5%, Budapest Eljárás fémkomplexekikel módosított aldehid-kondenzációs gyanták előállítására i A találmány tárgya eljárás fémkomplexszel módosított aldehid-kondenzációs gyantáik elő­' állítására. Az aldehid felhasználásával készített mű­gyantáik a kondenzációs műgyanták nagy cso­portját képezik. Előállításuk során aldehideket Vagy ezek vizes oldatát, főként vizes formalde­hid oldatot, triazin szánmiazékokbal (pl. mel­amin, benzoguainamin stfo.) karbamidokkal, tio­karbamidokfcal, aiánamiddal, diciánamiddal, anilinnal, fenol- vagy -homológokkal, továbbá eiiklohexanoUal kondenzálnak. A reakció kom­ponenseiket megfelelő mólarányban tartalmazó elegyet első lépésben vizes vagy szerves oldó­szeres közegben lúgos vagy savas 'katalizátor jelenlétében 90—100 C° közötti hőmérsékleten kondenzálják, második lépésben pedig a kon­denzátumot 100 C° feletti hőmérsékleten vízte­lenítik ill. tovább kondenzálják és koncentrál­ják. Az aldehidekkel készített kondenzációs gyanták előállításmódja pl. az alábbi szak­- könyvekben vian ismertetve: R. Houwink: Che­mie und Technologie der Konststoffe; H. F. Payne: Organic Coating Technology; Csűrös Z.: Műanyagok; A. J. Drinberg: A filmképző anya­gok technológiája; Wagner-Sarx: Latík­kunstharze. Az ilyen típusú műgyanták előállításánál a kondenzáció úgy megy végbe, hogy például formaldehid felhasználása esetén az metilol-10 15 csoport képzésével addicionálódik a reaskeió­partnerekre, majd a reafeció előrehaladtával a metilol-csioport tovább kondenzálódva éter ill. metilénhidákká alakul át. Az előállított kon­denzációs műgyanták minősége számos ténye­zőtől függ. Ismeretes az például, hogy a savas vagy lúgos katalizátor anyagi minősége és mennyisége, a reakciópartnerék koncentrációja, a reakció időtartama és közege a ikészgyanták minőségét befolyásolja. A leggondosabb reak­cióvezetés ellenére is a késztermékek minősége és főként filmképző tulajdonságai ingadoznak. Az aldehid-kondenzációs gyanták egyik hátrá­nya az, hogy poliésztereikkel való összeférihető­ségük gyenge, a belőlük képződött film szára­dása, beégethetősége, tapadáképessége és ru­galmassága tág határok között változik. Hát­rányos körülmény az is, hogy egyébként azo­nos előállítási körülmények betartása esetén a 20 kész gyantaoHat viszkozitása alacsonyabb és az áitlagmólsúly változása is nagymértékű. Rep­rodukálható tulajdonságok kialakítása az alde­hid-4sondenzációs gyantáknál fontos használha­tósági tényező, miivel ezek rendszerint más 25 gyantatópusofkkal, pl. epoxi- vagy alkidgyanták­kal, nitroeellulózzál stb. kombinálva kerülnek felhasználásra kályhában száradó lakkok alak­jában. Az aldehid-kondenzációs gyanták minő­ségi változása tehát befolyásolijía az ipari gya-30 korlátban leginkább használatos kombinációs 158401

Next

/
Thumbnails
Contents