158392. lajstromszámú szabadalom • Kártevőirtószerek

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1968. IX. 14. (Cl—827) Svájci elsőbbsége: 1967. IX. 14. (12 862/67) Közzététel napja: 1970. IX. 03. Megjelent: 1971. VIII. 15. 158392 Nemzetközi osztályozás: A 01 n 9/02; C 07 c 125/06 Feltaláló: Dr. Nikles Erwin vegyész, Liestal, Svájc Tulajdonos: CIBA Aktiengesellschaft, Basel, Svájc Kártevőirtószerek A találmány olyan kártevőirtószerekre vo­natkozik, amelyek hatóanyagként legalább egy­féle (I) általános képletű vegyületet vagy azok sóit — amely képletben az —N(R1):(R 2 ) csoport a karbamoüoxi-csoporthoz képest o- vagy m­helyzetben van, Rx legfeljebb 6 szénatomot tar­talmazó alkenilgyök, R% szubsztituens legfeljebb 6 szénatomot tartalmazó alkilgyö'k, R3 és R 4 szubsztituens egymástól függetlenül hidrogén­atom, vagy valamely négy szénatomot tartal­mazó alkilgyök, R5 és R 6 szubsztituens egymás­tól függetlenül hidrogénatom vagy metilcsoport — valamint adott esetben még egy vagy több következő adalékanyagot, mint oldószert, hígító­szert, diszpergálószert, nedvesítőszert, emulgáló­szert, sűrítőszert, esetleg más ismert kártevő­irtószert is tartalmaznak. Az új kártevőirtószerek hatóanyagai, vagyis a vázolt (I) általános képletű kaiibamátok az illető vegyületcsoport előállítására ismeretessé vált módszerekkel készíthetők. Így pl. a meg­felelő fenolokat alkilizacianátokkal vagy di­alkilkarbaminsavkloridokkal reagáltatjuk, vagy a megfelelően helyettesített aminofenilkanboná­tokat vagy -klórkarfoonátokat dialkil- vagy al­kilaminokkal, pl. metilaminnal vagy metilalkil­aminokkal reagáltatjaik. Az Rí szubsztituensben az alkenilcsoport más ismert módszerekkel is kialakítható, például ha­logéntartalmú RÍ gyökökből halogéneket leha­sítunk. A hatóanyag nemcsak szabad bázis, hanem só alakjában is elkészíthető. A sóképzéshez 5 szervetlen vagy szerves savakat, pl. a követke­zőket használjuk: kénsav, sósav, hidrogénbro­mid, foszforsav, szulfaminsav, citromsav, glikol­sav, etionsav, metánszulfonsav, toluolszulfon­sav, p-aminobenzoesav, maleinsav stb. A sava-10 nyú sók, pl. a savanyú szulfát különleges stabi­litásukkal tűnnek ki. A találmány tárgyát - képező új karbamátok és savas addíciós sóik az (I) általános képlettel jellemezhetők, amely képletben az —N(Ri)(R2) 15 csoport a karbamoiloxi-<csoparthoz képest orto­vagy meta-helyzetben van, Rt szubsztituens leg­feljebb hat szénatomot tartalmazó alkenilgyök, Ra legfeljebb hat szénatomot tartalmazó alkil­gyök, R3 és Rg szubsztituensek egymástól füg-20 getlenül hidrogénatomot, vagy legfeljebb négy szénatomot tartalmazó alkilgyököt, míg R5 és R6 szubsztituens egymástól függetlenül hidro­génatomot vagy metilcsoportot jelent. 25 30 Az (I) általános képletű találmány szerinti karbamátok rovarok és az Akarinákhoz tartozó kártevők minden fejlődési stádiuma ellen, vala­mint nematódák, főként növényeken élősködő nematódálk ellen rendkívüli biocid tulajdonsá­got mutatnak. 158392

Next

/
Thumbnails
Contents