158387. lajstromszámú szabadalom • Eljárás legfeljebb 0,2% fluortartalmú foszfátok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 158387 im!ü!!ifc>»v/i Nemzetközi osztályozás: C 01 b 25/26 i80Pnrj^ Bejelentés napja: 1969. VIII. 01. (BU—498) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1970. IX. 03. Megjelent: 1971. VIII. 15. Feltalálók: Dr. Almássy Gyula vegyészmérnök, 21%, Dr. Antal János vegyészmér­nök, 15%, Pónácz Anna vegyészmérnök, 15%, Pál György vegyészmér­nök, 15%, Orsányi Lászlóné vegyészmérnök, 10%, Kemechey Gáborné vegyészmérnök, 8%, Somogyi Zoltánná vegyésztechnikus, 8%, Földes Antal vegyésztechnikus 8%, Budapest Tulajdonos: Budapesti Vegyiművek, Budapest Eljárás legfeljebb 0,2% fluortartalmú foszfátok előállítására A találmány tárgya eljárás legfeljebb 0,2% fluortartalmú foszfátok előállítására. Ismeretes, hogy foszfátsók legnagyobb részét a nyersfoszfátok kénsavas feltárásával kapott extrafcciós foszforsavból állítják elő. Az extrák­ciós foszforsav — előállítása következtében — vas- és alumíniumfoszfátokat, kalciumfoszfátot és viszonylag jelentős mennyiségű fluort tar­talmaz oldható hidrogén- illetve kalciumsziliko­fluorid formájában. Az extrakciós foszforsav­ban levő szennyezések, résziben a belőle gyár­tott foszfátokba is belekerülnek. Egyes foszfát­sókban, mint pl. a takarmányként felhaszná­lásra kerülő dikalciumfoszfátban, vagy a mo­sószeriparban alapanyagként szolgáló di- ill. trinátriumifosafátban a fluor jelenléte nem kí­vánatos. A dikalciumfoszfátban a fluor megen­gedett mennyisége max. 0,25%, a dd- és tri­nátriumfoszfátlban pedig 0,16—0,20%. A fluor­tartalomnak ilyen mértékre való csökkentése a gyártás folyamán külön kémiai műveletet igé­nyel. A fluornak alkálivegyületeikkel történő eltá­volítására számos eljárás vált ismeretessé [W Mazgaj: Chem Techn. 9, 350 (1957); W. Maz­gaj—J. MMianovitz: Magy. Kém. L. 16, 503 (1961); W. Mazgaj—Kwicien: Przem. Chem. 11, 449 (1955); Nossen—Parks: J. Agr. Food Chem. 7. 11. sz, 752 (1959); Dankiewicz—Samowski: 10 Przem. Chem 46, 645 (1967); 149 447 sz. ma­gyar szabadalmi leírás]. A fluor eltávolítására régebben náitriunwe­gyületeket használtak, a nátriumion ugyanis a szilikofluoridionnal nísszul oldódó Na^SiFe^ot képez (0,652 g Na2SiF 6 oldódik 100 ml vízben 17 C°-on). Ezzel a módszerrel azonban a fosz­fátsók fluortartalma legfeljebb 0,5%-ra csök­kenthető. Ujabban a fluor eltávolítására káliumvegyü­letekét alkalmaznak, a káliumszilikofluorid ugyanis lényegesen rosszabbul oldódik vízben (100 ml vízben 0,12 g K2 SiF 6 , 17,5 C°-on), mint 15 a nátriumszilikofluorid. A fluortartalom meg­felelő mértékű csökkentése céljából a kálium­vegyületéket 5—6-szoros vagy még nagyobb feleslegben alkalmazzák, de a kívánt alacsony fluortartalmat még így sem mindig sikerül 20 elérni, az előállított foszfátsókban a fluortar­talom a megengedett határ körül ingadozik, sőt azt gyakran túl is lépi. A kéliumvegyüle­tek nagy feleslegben történő alkalmazásának további hátránya, hogy a 'kálium magát az 25 előállított terméket szennyezi, sőt nátrium­foszfátok gyártásánál a nátriumot résziben ká­lium helyettesíti, vagyis kaliurnfoszfát-tartalmú nátriumifoszfát képződik. Ezért a káliumsók nátriumfoszfátok fluortalanítására nem is al-30 kalmazhatok és főképpen csak a Ikáliumfoszfá-158387

Next

/
Thumbnails
Contents