158263. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet kerékpántnak keréktesten való oldalsó rögzítésére járműveknél, főleg teherautóknál, vontatóknál és pótkocsiknál

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. XI. 20. (FI—407) Svájci elsőbbsége: 1967. XI. 20. (16 227/67) Közzététel napja: 1970. VII. 24. Megjelent: 1971. VI. 20. 158263 Nemzetközi osztályozás: B 60 c 7/24 V%-.... '".'^Mcn1 #• 1 Feltaláló: Meylan René technikus, Schaffhausen, Svájc Tulajdonos: Georg Fischer Aktiengesellschaft, Schaff hausen, Svájc Szerkezet kerékpántnak keréktesten való oldalsó rögzítésére járműveknél, főleg teherautóknál, vontatóknál és pótkocsiknál i A találmány tárgya járműveknél, főleg (te­herautóiknál, vontatóknál és pótkocsiknál ke­rékpántnak a kerőktesten való oldalsó rögzí­tésére alkalmas szerkezet, mely a rögzítőele­miek befogadására szolgál, és több ilyen szer­kezet a kerék-test kerületén egyenletesen van elosztva. Ismert már a keréktest kerületén egyenletes távolságokban hengeres furatokat kialakítani, melyeken keresztül rögzítőcsavarok vezethetőik a kerékpánt rögzítésére. Különösen a fcerékpánt felszerelése során hátrányosnak bizonyult, hogy a rögzítőcsavar fejrészének esetleges leszakadása esetén na­gyobb károk keletkezhetnek, amennyiben pl. szerencsétlen véletlen folytán a leszakadt csa­varfej a féktest irányában nyitott fékdobba jut. Bebizonyosodott továbbá, hogy a kerék­test kerületén kialakított furatokban elhelye­zett rögzítőcsavarok biztosítása viszonylag költ­séges és sok időt vesz igénybe. A találmány célkitűzése a keréktestien olyan, a kerékpánt számára alkalmas rögzítést' bizto­sítani, melynek segítségével a fentiekben is­mertetett a már ismert, a keírékpántnafc a ke­réktesten való rögzítésére alkalmazott módsze­reiknél fdlllépő hátrányok kiküszöbölhetők. A találmány szerint a kitűzött feladatot úgy oldjuk meg, hogy a keréktest kerületén a ten­gellyel párhuzamos, továbbá a keréktest kerü­lete irányában nyúló réseket alakítunk ki, me­lyek együttesen a keréktest kerületén egyen­letes távolságokban elhelyezett üregeket képez­nek, valamint egy további a 'keréktest tenge-5 lyéveil párhuzamosan elhelyezett rögzítőelem fejrészének befogadására alkalmas üreget is létesítünk. A rajzok a találmány szerinti kialakítás pél-X0 daképpeni változatait szemléltetik, egyszerűsí­tett ábrázolásban. Az 1. ábra a rögzítőelem befogadására alkal­mas, a keréktest kerületén elhelyezett szsrfce-15 zet felülnézete, a 2. ábra a rögzítőelem befogadására alkalmas szerkezetnek az 1. ábra II—II vonalában vett metszete, a 3. ábra pedig az 1. ábra III—III vonalában 20 vett metszet. A 4. ábra a rögzítősziarv befogadására alkal­mas, a keréktest kerületén elhelyezett szerke­zet egy további kiviteli változatának felülné­zete, az 25 5. ábra a rögzítőszerv befogadására alkalmas szerkezetnek a 6. ábra V—V vonalában vett metszete, a 6. ábra pedig a 4. ábra szerinti szerkezetnek a 4. ábra VI—VI vonalában vett metszete. 30 A 7. ábra a biztosítóelem elölnézete, a 158263

Next

/
Thumbnails
Contents