158236. lajstromszámú szabadalom • Léghevítő magas és alacsony aknáskemencékhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. X. 14. (BE—927) Közzététel napja: 1970. VII. 24. Megjelent: 1971. VI. 15. 158236 Nemzetközi osztályozás: C 21 b 9/06 \* *—J #/ Feltalálók: Kuhlmann Manfred mérnök, Bad Lausick, Weise Hannes mérnök, Bad Lausick, Schule Wolfgang dr. mérnök, Bad Lausick, Portsch Gerhard mérnök, Calbe, Gottschalk Wolfgang mérnök, Calbe, Bertram Manfred mérnök, Calbe, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Bergbau- und Hüttenkombinat Calbe (Saale), Calbe, Német Demokratikus Köztársaság Léghevítő magas és alacsony aknáskemencékhez A találmány léghevítő magas és alacsony aknáslkemencékhez, amely 400 C° hőmérséklet­től, mint alsó hőmérséklettől 1600 C° felső hő­mérsékletig üzemeltethető. Ismeretes, hogy 1150—1200 C° kupolahőmér- 5 sékleten üzemelő magas, illetve alacsony aknás­kemencélkíhez tartozó léghevítők előnyösen sa­mottból vannak (kialakítva. 1200 C°-nál maga­sabb kupola'hőmérséklet .mellett a légihevítő felső zónájában gyakran magas timföldtartalmú io tűzálló anyagok kerülnek felhasználásra. Legújabban 1400 C° feletti magas léghevítő hőmérsékleten szilikatéglát alkalmaznak. Ezek a szilikatéglák 700—1600 C° hőmérsékletig hasz- 15 nálhaták, abban az esetben, ha gyakorlatilag üzem közben a hőmérséklet sohasem süllyed 900 C° hőmérséklet alá. A léghevítőiben 1000 C°-nál magasabb hőmérsékletnek kitett samott­téglák különleges minőséget igényelnek, ame- 20 íyek előnyösen csalk kis utózsugorodással ren­delkezhetnek tartós üzem esetén. Az ilyen téglák a kívánt minőségben csak különleges agyagok felhasználásával tartós magas, 1450 C° feletti hőmérsékleten való égetéssel gyárthatók. 25 Azonban az így legyártott samott-téglák eseté­ben is 1200 C° hőmérséklet felett sem kerül­hető el az utózsugorodás. A magas timföldtartalmú gyártmányok lé­nyegesen drágábbak, mint a samott-gyártmá- 3 o nyok és 1400 C°-nál magasabb hőmérsékleten legtöbb esetben ugyanúgy fellép az utózsugo­rodás. Ezen túlmenően a nagy timföldtartalmú gyártmányok 1000 C° feletti hőmérsékleten számottevő maradandó hőtágulással rendelkez­nek, ami a rezzentési szilárdságot az emlí­tett 1000 C° feletti hőmérséklettartományban csökkenti. A samott-gyártmányok léghevítőben való fel­használásának hátránya, hogy az 1000 C°-nál nagyobb hőmérséklettartományban tartós üzem esetién jelentősen utózsugorodnak és a nyomó igénybevétetek miatt a saimott-téglák megfolyó­sodása is bekövetkezhet. Ezek a jelenségek még azoknál a legjobb minőségű speciálisan gyártott samott-gyártmányokniál is —' bár kisebb mér­tékben — fennállnak, amelyeiket magas hő­mérsékleten bonyolult technológiával és ennek következtében sokkal dnágábban gyártanak. Ezek előnye legfeljebb annyi, hogy utózsugoro­dásuk kisebb. Léghevíitők bélésfalazatának utó­zsugorodása minden esetiben veszélyes, mert a köpenyfalazaton és a kupolában repedések ke­letkeznek, ami a léghevítő falazatának ellen­őrizhetetlen süllyedéséhez, esetleg részbeni be­omlásához vezet. A magas és alacsony aknakemence esetében a ibefúvott levegő hőmérsékletének emelése megköveteli, hogy a léghevítő kupoLathőmérsék-158236

Next

/
Thumbnails
Contents