158120. lajstromszámú szabadalom • Berendezés hosszú, nyújtott, körkeresztmetszetű árú egyengetésére

MAGYAR SZABADALMI 158120 NÉPKÖZTÁRS AS AG LEÍRÁS ^AW Nemzetközi osztályozás: J^^^^^m,. B 21 b 15/00 wC3w Bejelentés napja: 1968. XI. 22. (KI—596) W Német Szöveteégi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1967. XI. 24. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI Közzététel napja: 1970. VII. 13. HIVATAL Megjelent: 1971. X. 30. Feltaláló: Kartkopf Heinz mérnök, Solingen, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Th. Kieseriing and Albrecht cég, Solingen, Német Szövetségi Köztársaság Berendezés hosszú, nyújtott, körkeresztmetszetű áru egyengetésére 1 A találmány berendezés hosszú, nyújtott, kör­keresztmetszetű áru, mint például rudak, csö­vek egyengetésére, több ßözös, az egyengeten­dő áru körül forgó keretben elrendezett egyen­gető testekkel, amelyek a keretek elfordulása 5 közben az egyengetendő áru tengelyéhez viszo­nyítva ferdén és radiálisán állíthatóan vannak kiképezve. A találmány lényegében szerkezeti kialakítás az egyengető testek ferde és radiális állítására. 10 Ismeretes már olyan megoldás, amelynél az egyengető testek ferdesége a keretek forgása közben állítható. Az ilyen megoldásoknál az egyengető testek rögzített csigakerekeket tar- 15 talmazó forgatócsapokkal vannak ellátva, ame­lyek hajtás útján a körbeforgó kereteken el­fordulóan ágyazott rögzítő állító szerkezettel / mozgatott fogaskoszorúval kapcsolódnak. A fo­gaskoszorúknak a forgó keretek ellenében való 20 relatív elmozdulásával az összes egyengető tes­tek együttesen a kívánt ferde állásba hozhatók. Ismeretes továbbá olyan megoldás is, amely­nél a keretek elfordulásával az egyengető testek 25 az egyengetendő áru tengelye körül sugárirány­ban alíthatok. Ennél a megoldásnál az egyengető testek menetes csapókkal vannak ellátva, ame­lyekre a körbefutó keretekben elforduló, azon­ban tengelyirányban rögzítetten ágyazott csiga- 30 kerekek vannak felcsavarva. A csigák az el­forduló keretekben relatív módon elforduló, a rögzített állítószerwel hajtott fogaskoszorúval vannak kapcsolva. Az egyengető testek a fo­gaskoszorú relatív elfordulásával a körbefutó kerethez viszonyítva csoportonként a kívánt helyzetbe radiális irányban beállítható. Az üzemi tapasztalatok bizonyítják, hogy a keretek körbeforgása során az egyengető tes­tek állítása nemcsak radiális irányban szükséges, hanem ugyanakkor előnyt jelentene, ha az egyengető testek ferdesége is csoportonként be­állítható volna. Az ismert berendezéseknél az összes egyen­gető testak közös ferdeségének beállítása, vala­mint az egyengető testek csoportos radiális ál­lítása a körbeforgó keretekben ágyazott csigák­kal ellátott tengelyek elfordításával történik, amely csigák az állítótestekhez rögzített csiga­kerekeikkel vannak kapcsolatban. A tengelyek­nek jobb, vagy bal oldali elfordítása közbeeső hajtóművön át a körbefutó kereteken elfor­dulóan ágyazott és rögzített állítószerkezettel hajtott fogaskoszorúk elfordításával történik. Szimmetria okokból mindenkor két tengely a hozzá tartozó közbülső hajtómű hajtórészével a keretben egymással szembenfekvően vannak el­rendezve. Ha az ismert megoldások szermt az 158120

Next

/
Thumbnails
Contents