158075. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szemüveg-kontaktlencsék előállítására műanyag formatestekből vagy szilikátos üvegekből

MAGIAK NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Feltalálók: SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. VII. 24. (DE—633) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1967. VII. 26. (WP 39 a/126 220) Közzététel napja: 1970. VII. 13. Megjelent: 1971. IV. 01. 158075 Nemzetközi osztályozás: B 29 d 11/00—11/02 Dr. Reicherdt Walter oki. vegyész, Dr. Wunsch Klaus oki. vegyész, Dr. Vesper Gottfried szemorvos, Leipzig, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Eljárás szemüveg-'kontaktlejicsék előállítására műanyag formatestekből vagy szilikátos üvegekből A találmány Corneal- éis Sdleral-lenasek új előállítási lehetőségeire vonatkozik nagy poli­memzációs fokú anyagok felhasználáséval. SzemüvegMkonitalktlencsék (Oormaal- éts Scleral- . lencsék) előállításainak nyersanyaglaként mind 5 szervetlen, mind szerves üvegeiket régóta hasz­nálnak. Az egyes (anyagokra jellemző előnyök és hátrányok nemcsak a nyersanyagskála ál­landó szélesedéséhez vezetitek, de a gyártás­technológiák is növekvő mértékben vontak be io bizonyos fommai és .anyagra vonatkozó változa­tokat. A szervetlen üvegek előnye a műanyagokkal szemben a nagy toarcolásállóság, ill. felületi ke- 15 ménység, valamint jó formaállandóság, amelyek az átlátszósággal együtt kifogástalan és tartós optikai tulajdonságokat biztosítanák. Szervetlen üvegeik előállítása azonban költséges előállítási ölj árast feltételez. 20 Szerves üvegek lenosetestekkénit való alkal­mazásának előnye a szervetlen üveggel szem­ben az anyagi tulajdonságok vonatkozásában a sokkal nagyobb választék. így a különleges kö­vetelményeknek megfelelően a legkülönbözőbb 2 5 konzisztenciájú és minőségű műanyagokat hasz­nálhatják a lencsekószítós messzemenő belső és külső módosításának lehetősége miatt. Ebből kiindulva a műanyagokat különböző technológiákkal dolgozhatják fel. Az előnyösen 3 g alkalmazható forgacsmentes formázás mellett a forgácsoló megmunkálást vagy a két technoló­gia kombinációját is (alkalmazhatják szemüveg­-kontaíktlencsék előállítására. A műanyagnkointaktlencsék külső előnyeinek vonzó hatása van viselője számára, a kis sűrű­ség, nagy rugalmasság, szilánkbiztosiság, vala­mint a viszonylag alacsony ár következtében. A szerves üvegek hátrányaként a szervetlen üvegekkel szemben kiváltképpen a kisebb felü­leti keménységet és formastabiliitást kell meg­említeni. A csáknem kizárólag a termioplaszt-csoport­hoz tartozó polimer anyagok imind hidrofil, mind hidrofób tulajdonságúak lehetnek és egy vagy többrétegű rendszerekből épülnek fel. A többrétegű rendszerék közös jellemzője az, hogy egy — többnyire hidrofób — optikailag stabil magra különböző felvivő technológiákkal, mint öntéssel, ráolvasztással, rásajitolással, per­metezéssel, mártással stb. egy hidrofil bevona­tot visznek fel. Optikai magként üveget, polisztirolt, pali­metilmetakrilátot, poliepoxidókat ós organopoli­sziloxánelasztomereköt használnak. Bevonó­anyagként könnyen nedvesedő polimereket, mint pl. poliaminokat, proteineket, poliszaccharido­kat, cellulózé-származékokat, poliviniilalkoholt, 158075

Next

/
Thumbnails
Contents