158001. lajstromszámú szabadalom • Eljárás [4-(2-metilénalkanoil)-fenoxi]-ecetsavak és származékaik előállítására

MAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI Léi» A -c ÍIKA9 Bejelentés napja: 1967. IX. 01. (ME—877) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1966. IX. 02. (576 854) Közzététel napja: 1970. VI. 06. Megjelent: 1971. III. 01. 158001 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 59/26 0^\mmiH!^. Kmnrtái Feltaláló: Cragoe Edward, J. vegyész, Lansdale, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Merck and Co., Inc. cég, Rahway, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok Eljárás [4-{2-metilénalkánoM)-fenoxi| -ecetsavak és származékaik előállítására A találmány tárgya új eljárás [4-(2-metilén­alkanoilj-fenoxi]-ecetsavak és a fenti savak nem-toxikus, gyógyászatilag elfogadható sói, észter- és amidszárniazékamak előállítására. Farmakológiai tanulmányok alapján bebizo- 5 nyoisodott az, hogy a fenti vegyületek hatékony diuretikus ós iszaluretikus szerek, amelyek elekt­rolit és folyadékvisszatartásból eredő kóros ál­lapotok és magas vérnyomás gyógykezelésére használhatók. Ha a találmány szerinti vegyü- 10 leteket szokásos hordozóanyagokkal gyógyászati készítmények formájában adagoljuk, akkor a szervezetben a nátrium- és 'kloridionok meny­nyisége hatékonyan csökken, a folyadékszint veszélyes feleslege elfogadható mértékre csök- 15 ken és általában az ödémából eredő kóros ál­lapotok enyhíthetők. A találmány szerinti eljárás során a [4-/2--(hidroximel til)-alkanoil/-fenoxi]-ecetsavat hasz- 20 náljük kiindulóanyagként a [4-(2^metilénalka­noil)-fenoxi]-ecetsavak előállításánál. A [4-/2--(hidroximetü)-alkanoil/-fenoxi]-ecetsavak amellett, hogy hasznos intermedierként használ­hatók, diuretikus hatással is rendelkeznek, így 25 az elektrolit- és folyadékvisszatartásból eredő kóros állapotok gyógykezelésében önmagukban is alkalmazhatók. A találmány szerinti eljárás azzal jellemez­hető, hogy valamely (II) általános képletű [4- 35 -/2-(hidroximetil)-alkanoil/-fenoxi] -ecetsavat va­lamely dehidratálásra alkalmas savas reagens­sel kezelünk. Általában bármely sav felhasznál­ható dehidratálásra, az egyedüli követelmény az, hogy a reakciókeverék kellő savassággal rendelkezzen ahhoz, hogy a víz eltávolítható legyen. A tapasztalat szerint a felhasznált sa­vas reagensnek azonban kellő erősséggel kell rendelkezni a fenti folyamat kivitelezésénél, így közepesen erős vagy erős savait használunk. A savas reagensre példaképpen megemlítjük a koncentrált kénsavat, a para-toluolszulförasiav­-monohidrátot, a metánszulfansavalt stb., a Le­wisHsiävtat, mint például bórttrifluoridot stb. A találmány szerinti reakciót az A reakcióváz-. laton szemléltetjük. A reakcióvázlaton szereplő egyes szubsztituensek jelentése a következő: R hidrogénatom, alkil-,' pl. rövidszénláncú al­ku-, mint metil-, etil-, propil-, izopropil-, butil-, penitü-csoport stb., vagy itrifluorme­til-csoporfctal szubsztituált rövidszénláncú al­< kii-, pl. 2,2,2-trifhioretil-, 1,1,1-triiluorizc­propil-csoport stb., X szubsztituens azonos vagy eltérő éspedig hidrogénatom, halogénatom, rövidszénláncú alkil-, rövidszénláncú alkoxi-csoport, vagy két X Bzubsztituens a benzolgyűrű szomszé­dos helyzetében valamely 3—4 szénatomos, 158001

Next

/
Thumbnails
Contents