157784. lajstromszámú szabadalom • Eljárás imidazol-származékok előállítására

MAGYAR SZABADALMI 157784 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS aätß&k Nemzetközi osztályozás: ápsib C 07 d 49/36 ^^p Bejelentés napja: 1968. IV. 25. (AI—123) ^f^r Svájci elsőbbsége: 1967. IV. 26. (5960/67) /•%--" •;•-'• •'•••. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI Közzététel napja: 1970. IV. 08. '•k. HIVATAL Megjelent: 1971. XI. 15. Feltalálók: Rutz Hans vegyész, Basel, Gubler Kurt vegyész, Riehen bei Basel, Svájc Tulajdonos: AGRIPAT S. A. cég, Basel, Svájc Eljárás imidazolszármazékok előállítására A találmány tárgyát eljárás képezi új imida­zolszármazékok előállítására; kiterjed továbbá a találmány az új imidazolszármazékokat ható­anyagként tartalmazó akaricid szerekre, va­lamint e szerek előállítására és az atkák és pók- 5 félék körébe tartozó kártevőknek e szerek al­kalmazásával történő irtásária. Az irodalomból ismeretesek már egyes herbi­cid, inszekticid és akaricid hatású N-helyettesí­tett trihalogén-imidazolok. 10 Azt találtuk, hogy a csatolt rajz szerinti (I) ál­talános képletnek megfelelő új imidazolszárma­zékok — e képletben R helyettesítetlen vagy helyettesített alifás szén- ig hidrogéngyököt, X kénatomot, szulfinil- vagy szulfonilcsoportot, A alkiléngyököt, Hal halogénatomot (35 rendszámig) képvisel — kiváló akaricid tulajdonságokkal rendelkeznek. 20 Az (I) általános képletű új imidazolszármazé­kok a találmány értelmében oly módon állítha­tók elő, hogy a) valamely (II) általános képletű trihalogén- 25 -imidazolt egy (III) általános képletű éterrel — e képletekben Hal, R és A jelentése megegyezik az (I) általános képlet alatt adott meghatározás szerintivel — reagáltatunk savlekötőszer jelen­létében, vagy 30 b) valamely (IV) általános képletű trihalogén­-imidazolt egy (V) általános képletű vegyülettel — e képletekben Y és Z a reakció során, az egyikükben jelenlevő kénatom kivételével leha­sadó gyököket képviselnek, Hal, R és A jelen­tése pedig megegyezik az (I) általános képlet alatt adott meghatározás szerintivel — reagáltatunk, adott esetben savlekötőszer jelenlétében, majd kívánt esetben az így kapott oly (I) általános kép­letű terméket, amelyben X helyén kénatom áll, a megfelelő szulfinil- vagy szulfonilszármazékká oxidáljuk. Az (I) általános képletű imidazolszármazékok­ban az R helyén alifás szénhidrogéngyökként pl. valamely 1—16 szénatomos alkilgyök, előnyösen azonban egy rövidszénláncú alkilgyök, mint me­til-, etil-, propil, butil-, pentil stb. gyök, továbbá valamely rövidszénláncú alkenil- mint allil-, krotil- vagy metallilgyök vagy egy rövidszén­láncú alkinil-, mint propinil- vagy l-metil-2-pro­pinilgyök állhat. Ezek a szénhidrogéngyökök pl. halogénnel, alkoxi-, alkilt:o- vagy ciano-csopor­tokkal egyszeresen vagy többszörösen helyette­sítve is lehetnek. Az A alkiléngyök egyenes vagy elágazó szénláncú lehet, előnyösen azon­ban egy vagy két szénatomot tartalmazhat lánc­tagként. Halogénatomként előnyösen klór, kü­lönösen pedig bróm szerepelhet. 157784

Next

/
Thumbnails
Contents