157658. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 1-(5-nitrotiazolil-2)-2-oxo-tetrahidro-imidazol előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1968.VH.08. (GO—1055) Közzététel napja: 1970. II. 06. Megjelent: 1971. III. 01. 157658 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 49/36; C 07 d 91/32 0Zm^n,i^.s ünyvir Feltalálók: Dr. Fuchs Oszkár vegyészmérnök, Dunakeszi, Láng Tibor vegyészmérnök, Budapest, Nemes András vegyészmérnök, Budapest, Senkariuk Vladimír vegyészmérnök, Budapest, Lázár Árpád vegyészmérnök, Budapest, Somogyi Tibor vegyészmérnök, Budapest Tulajdonos: Gyógyszerkutató Intézet, Budapest Eljárás l-(5-nitrotiazoIil-2)-2-oxo-tetrahidro-imidazol előállítására A találmány tárgya eljárás l-(5-nitrotiazolil­-2-(2-Joxo-tetrahiidircHknidazol előállítására. Mint -az ánadalamból ismeretes, az l-(5^it­rotiazolil-2)-2-oxo-tetrahidro-imidazol (csatolt rajz szerinti I. képlet) igen jelentős gyógyászati hatással bír. A vegyület előállítása eddig két fő úton történt. Az egyik módszer szerint olyan tiazol-származékból építik fel a kívánt termé­ket, mely már tartalmazza a nitro-csoportot. A másik módszer szerint a teljesen kialakított 1--(tiazolil-2)-2-oxo-tetrahidro-imidazol-vegyüle­tet (csatolt rajz szerinti II képlet) nitrálják. A két út közül az elsőt azért kell elvetni, mért a tiazol-gyűrű igen érzékeny, és a szintézis köz­ben végbemenő különböző kémiai műveletek so­rán annyira tönkremegy, hogy a tiazolra számí­tott kitermelés rendkívül alacsony. A második út kivitelezésénél úgy jártak el, hogy a kiindulási vegyületet a tiazol-kémiában szokásos módszer szerint kevert savval, vagy sa­létromsav és yalamilyen szerves sav keverékével nitrálták. Ez a módszer azonban rossz minőségű és gyenge kitermelésű anyaghoz vezetett. A hibák kiküszöbölésére svájci kutatók olyan módszert dolgoztak ki (154 513 lajstromszámú magyar szabadalom), ahol először a tiazolil-oxo­-tetrahidro-imidazol salétromsavas sóját 90%-os termeléssel állítják elő, és e sóból kb. 90%-os, vagyis 80%-os bruttó termeléssel kapják savas kezelés útján a nyers nitro-terméket. A svájci kutotók kidolgoztak egy másik mód­szert is (154 305 lajtsromszámú magyar szabada-5 lom), amelynél a reakció első lépéseként olyan dinitro-vegyületet készítenek, mely mindkét gyűrűn nitro-csoportot tartalmaz, s ebből a di­ni tro-vegyületből — hidrolízis útján — eltávo­lítják az imidazol-gyűrűn levő nitro-csoportot. 10 Az előbb említett szabadalmi leírás szerint a di­nitro-termék előállítása 95%-os hozammal tör­ténik. Nem közlik azonban, hogy milyen terme­léssel végezhető ebből a vegyületből a mono­nitro-származék előállítása. A szabadalomban 15 megjelölt feltatálók közleménye szerint (Helv. 49, 2443. 1966) a dinitro-vegyület előállítása két lépésben kivitelezve a következő módon hajtha­tó végre. Először N-nitro-vegyületet állítanak elő gyakorlatilag 100%-os hozammal, majd ki-20 preparált lanyagból 90%HOS hozammal készítenek dinitro-származékot. E vegyületből a mononit­ro-származékot 71%-os termeléssel állítják elő. A közlemény szerint — ellentétben a szabadalmi leírással — közvetlenül a dinitro-vegyületet 25 csak 62%-os hozammal tudják elkészíteni. Tehát kipreparált közbenső terméken keresztül I kép­letű vegyület előállítása kb. 66%-os hozammal történik, míg közvetlenül dinitro-származékot előállítva és ebből készítve I képletű vegyületet, 30 a kitermelés 44% volt. 157658

Next

/
Thumbnails
Contents