157583. lajstromszámú szabadalom • Vezetékcsatlakozás sínhez kötött járművek automatikus középütköző-csatlakozásnál, kicserélhető kábelcsatlakozással

SZABADALMI 157583 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG i LEÍRÁS life Nemzetközi osztályozás: B 61 g 5/10 llcSw Bejelentés napja: 1969. I. 13. (VE—530) IPP Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1968. I. 19. (129 707) 4 " ** ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI Közzététel napja: 1969. XI. 22. ' HIVATAL Megjelent: 1971. I, 30. Feltalálók: Becker Winfried mérnök, Reichenbach, Liebig Manfréd mérnök, Bautzen, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, __ Német Demokratikus Köztársaság Vezetékcsatlakozás sínhez kötött járművek automatikus középütköző-csatlakozásnál, kicserélhető kábelcsatlakozással A találmány sínhez kötött járművek automa­tikus középütköző-csatlakozásánál levő vezeték­csatlakozásra vonatkozik, kicserélhető kábel­csatlakozással, amelynél az elektromos érintke­zőket tartalmazó kábelcsatlakozás zárt szerkeze- 5 ti egységet képez, és a vezetékcsatlakozás házá­nak egy átvezető nyílásában szorosan elreteszel­hető módon van elrendezve úgy, hogy kirete­szelt állapotában az egyik ellencsatlakozóval szembeni oldalról kihúzható. 10 Ismeretes már olyan fajtájú vezetékcsatlako­zás, amelynél a kábelcsatlakozó rögzítése az üre­ges testként kialakított vezetékcsatlakozás-ház­ban egy U alakú kengyel útján történik, amely a kábelcsatlakozást annak hátsó végénél egy ab- 15 ba belemunkált barázdánál fogja körül, és a ve­zetékcsatlakozás házán alkalmazott oldalsó po­fát keresztezi. Ennek az ismert kábelcsatlakozás-reteszelés­nek a vezetékcsatlakozás házával az a hátránya, 2 0 hogy nem teszi lehetővé a kábelcsatlakozás gyors és egyszerű kicserélését, mivel a kengyel a vezetékcsatlakozásnak a Itözépütköző-csatla­kozásba beépített állapotában az adódó beépítési körülmények miatt nem húzható ki, a teljes ve- 25 zetékcsatlakozáson végzett alapvető és igen időt rabló szétszerelési munkák nélkül. Ezen ismert kivitelnél fennáll továbbá az a hátrány is, hogy a kengyel, mint különálló al- ^ katrész, könnyen elveszhet, és hogy a kábelcsat­lakozás a kicseréléskor tévedésből elcsavarod­hat, s ezáltal a kicserélt kábelcsatlakozás érint­kezőberendezése az ellencsatlakozás érintkező­berendezésével nem illik össze. Fenti ismert vezetékcsatlakozás egy további változatánál a kábelcsatlakozásnak a vezeték­csatlakozás házában történő reteszelésére egy bajonettzáras összekötésről gondoskodtak, amelynél a kábelcsatlakozás hátsó végén elren­dezett, és a vezetékcsatlakozás házának oldalfa­laiban levő rovátkákban elhelyezkedő csapok a rögzített helyzetben a házzal összehegesztett és egy megfelelő, a csapokat befogadó furattal el­látott hajlítható fémszalaggal vannak szorosan megtartva. Ennek a megoldásnak az a hátránya, hogy a kábelcsatlakozásnál a bajonettzáras összekötés működtetésekor egy ahhoz szükséges forgató­mozgást is kell eszközölni, ami a nem önműkö­dően elcsúsztatható kábelcsatlakozásoknál, azok összekapcsolódott helyzetében az elektromos érintkezőknek az ellencsatlakozó elektromos érintkezőin való felfekvése miatt már nem le­hetséges. Ezen kívül ennél a megoldásnál a ká­belcsatlakozás kicserélése azáltal is megnehezül, hogy a bajonettzáras összekötésnél annak mű­ködtetéséhez egyáltalán nincs semmiféle megfo-157583

Next

/
Thumbnails
Contents