157581. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolócsukló sines járművek önmüködő járműkapcsolójához

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. XII. 04. (VE—522) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1967. XII. 04. (128 719) Közzététel napja: 1969. XI. 22. Megjelent: 1971. I. 30. 157581 Nemzetközi osztályozás: B 61 g 3/00 Feltalálók: Neumann Günter mérnök, Paukstat Karl-Otto mérnök, Lipcse, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Kapcsolócsukló sínes járművek önműködő járműkapcsolójához A találmány kapcsolócsukló sínes járművek önműködő járműkapcsolójához, amely az önmű­ködő járműkapcsoló kapcsolófejét hordó kap­csolókarból és ennek végén kapcsoló- és ütköző­készülék vonókengyelében elhelyezett, a kap­csolókar csuklófuratában gömbcsuklóval ágya­zott, előfeszített, a kapcsoló- és ütközőkészülék­re támaszkodó rugóval rugózott kapcsolócsap­szeggel van kialakítva. Kapcsoló- és ütközőkészülékeknél alkalmazott kapcsolócsuklóknál ismeretesek olyan megoldá­sok, amelyeknél az ütköző-, illetve ellenütköző­felületek gömb, vagy ellipszis alakban íveltek és könnyen kitéríthetők. A kapcsolócsapszeg elke­rülhetetlen holtjátékát a kapcsoló- és ütközőké­szülékre és a kapcsolócsapszegre támaszkodó előfeszített nyomórugók küszöbölik ki. Az oldal­irányban kialakított határoló ütközők elrende­zésével az önműködő járműkapcsoló vízszintes kiterítésénél a kapcsoló- és ütközőkészülék kül­pontos terhelésénél visszaállító erők lépnek fel, amelyek a jármű-kapcsolást középhelyzetébe igyekeznek visszahozni. Függőleges kiterítésnél az önműködő járműkapcsolót az ismert közpon­tosító szerkezetek hozzák középhelyzetbe. Az ismert kapcsolók, illetve kapcsolócsuklók hátránya, hogy vízszintes, illetve függőleges ki­térésnél a 'kapcsoló- és ütközőkészülékre az erő-10 15 20 25 30 átadás az ütközőfelületekről a járműkapcsolók­ra pontszerű. Ebből következik, hogy a kap­csolókarban nagy hajlítási igénybevételek lép­nek fel, és az ütközőfelületekre, amelyek a kap­csolókar végén vannak kiképezve, valamint az ellenfelületekre ható ütközőerő igen nagy. A fentiek miatt az érintkezési felületek kopása vi­szonylag igen nagy. A találmány célja az ismert hátrányok kikü­szöbölése és az önköltségi költségek csökkentése. Célja továbbá a kapcsolócsukló olyan kiképzése, amely a sínes járművek kisiklási veszélyét kikü­szöböli, és az érintkező felületeknél a nyomóerőt csökkentve a kapcsolókarban a hajlító igénybe­vételeket azzal is csökkenti, hogy a jármű kö­zéptengelyétől kitérő külpontos erőátadás mini­mális legyen, és ugyanakkor kedvező erőátadást ad a kapcsolóra. A találmány kitűzött célját azzal éri el, hogy konvex-elliptikusán ívelt kapcsolókar ütközőfe^ lülete és a kapcsoló-, ütközőkészülék síkalakban kiképzett ütközőfelülete között közdarab van el­rendezve, amely a kapcsolókar ütközőfelületé­hez tartozó elliptikusan-konkávan ívelt közda­rab-ütközőfelülettel, továbbá az ütközőfelülettel szemben elrendezett és ellentetten kiképzett, el­liptikusan-konvex, a kapcsolókar ütközőfelüle­tének megfelelően ívelt közdarab-végfelülettel van ellátva. 157581

Next

/
Thumbnails
Contents