157580. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet rendkivüli nagy ütközőerők felvételére sínjárműveknél, különösen központi kapcsolókészülékekkel ellátott hajtómárműveknél

i SZABADALMI 157580 MAGYAR NÉFKÖZTÁRS A SÁG LEÍRÁS _ } ^ Nemzetközi osztályozás: B 61 g 9/10, 11/06 fr" W Bejelentés napja:, 1968. IX. 05. (VE—512) %r Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1967. IX. 06. (127 041) • J w '•*/ *\ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1969. XI. 22. Megjelent: 1970. XII. 31. : # Feltaláló: Hermann Johannes mérnök, Leipzig, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Szerkezet rendkívül nagy ütközcerők felvételére sínjárműveknél, különösen központi kapcsolókészülékkel ellátott hajtójárműveknél A találmány szerkezet rendkívüli nagy üt­közőerők felvételére különösen olyan hajtómű­veknél, amelyeknek központi fcapcsolókészülékje van iés melltartójuk további kiegészítő tartó­val van ellátva. Ismeretes. laz a megoldás, amely szerint a sín jármű veket a központi kapcsolókészülék be­építése céljából egymás mellett elhelyezett rugó­egységekkel látják el, la sínjármű keretével vagy alvázával megerősített iházban, ütköző- és húzóterihelssek felvétele céljából. Ismeretes az a megoldás is, amely szerint a sínjármű keretét a melltartóra erősített ki­egészítő tartókkal erősítik meg. A megerősítés ekkor az ütközőnyomás hatóvonalában történik. Fellépő ütközőterheléskor az erőiket a kapcso­lókaron lévő 'ék útján a melltartóval párhuza­mosan elhelyezett, a kapcsolótartóban lévő nyomórugóík veszik föl. Az ismert' berendezéseik hátránya, hogy a maximális ütlközőterhelés túllépése esetén a rugóberendezés kimerül, és a fellépő erőket közvetlenül a sín jármű kerete veszi fel, aminek következtében a keret nem kívánatos módon deformálódhat. Ezeknek a károknak a kijaví­tása időrabló és költséges munka. A kiegészítő tartó és a melltartó merev összekötése vagy részben oldható csavaros kapcsolata a javítást, fel- vagy leszerelést időt rablóvá teszi. 10 15 20 25 Egy további ismert kivitel a járműkeret biz­tosítására a rendkívüli nagy ütközőerőik követ­keztéiben fellépő deformációit a központi kap­csolókészülék csuklója és a rugöbenendezés között beépített törőelemmel kívánja kiküszö­bölni. Ekkor folyadékkal, amelyeket túlfolyó­furatokon át vezetnek, a fellépő ütközőerőkkel szemben ellenállást fejtenek ki. Túlterhelés ese­tén a normál terhelésire méretezett membrán széttörik, úgy hogy egy további túliolyólf urat vá­lik szabaddá, aminek következtében járulékos ütiközéscsilílaipítás következik be. Ezeknek a kiviteleknek a hátránya, hogy a csukló és a rugóberendezés között nincs ele­gendő hely, ugyanis ezt a helyet a nemzetközi vasúti szabályzatok egységesen állapítják meg. Azonkívül ennél a megoldásnál az erőbeveze­tés miatt, ütiközőterheiés esetén, az alvázat vagy keretet járulékosan meg kell erősíteni, a hajtó­járműveknél jelenleg létező követelményeknek megfelelően. A találmány célja hajtójárműveknél az alváz szerkezeti kialakítását figyelembevéve olyan üzembiztos és kímélő szerkezet létesítése, amely egyben a központi kapcsolókészülék, a kiegé­szítő és a rugóberendezés idő- és költségmeg­takarító szerelését teszi lehetővé. A találmány feladata a kiegészítő tartó cél-30 szerű felerősítése, amely megfelelő módon, a 157580

Next

/
Thumbnails
Contents