157533. lajstromszámú szabadalom • Berendezés sínhez kötött pőrekocsikon alkalmazott vágánymezők előremozgatásához

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. V. 07. (MI—397) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1967. V. 09. Közzététel napja: 1969. XII. 22. Megjelent: 1970. XII. 10. 157533 Nemzetközi osztályozás: E ©1 b 29/02 Feltalálók: Henkel Hans-Joachim építészmérnök, Gommern, Riemann Heinz építészímérnök, Magdeburg, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Berendezés sínhez kötött pőrekocsikon alkalmazott vágánymezők előremozgatásához í A berendezés sínhez kötött pőrekocsikon al­kalmazott vágánymezők előremozgatásához al­kalmas berendezésre vonatkozik. Ismeretesek berendezések, amelyekkel jár­műveken szállított vágánymezőket,. görgők és 5 csúszósínak segítségével, a vágánymező lefek­tető szerkezet munfcatartományában előre lehet mozgatni. Az ismert berendezések egyikénél a jármű- 10 aljjal duplaköteges görgők vannak mereven összecsavarozva, és ezekre a görgőkre vannak segédsínek felfektetve, amelyek a vágányme­zőket hordják. Az egyes vágánymezőket vagy a vágányköteigekre lerakott vágányokat a vá- 15 gánylefektető berendezés munfcatartományában kötélmotollákkal mozgatják előre. Ezekkel a berendezésekkel a vágánymezőiket csak abban az esetben lehet korlátlanul szállí­tani, ha azok hossza azonos vagy kisebb, mint 20 a jármű ralkodófelületének hossza. Javasolták már, hogy a hosszú vágányköte­gek szállítására speciálisan kialakított szállító­egységeket rögzített futógörgőkkel lássak el, amelyek a járműaljra fel vannak csavarozva. 25 A szállítás alatt a vágánykötegek a forgatóbe­rendezés rakodógerendáin nyugszanak, és az építés helyén különleges emelőszerkezetek le­emelik arról, és a futógörgők nyoimvájia>taiban fekvő kisegítő sínekre helyezik le. így a köte- 30 gekat kötélmotollák segítségével előre lehet mozgatni. Ezeknek a berendezéséknek nagy hátránya, hogy a futógörgők a kocsialjjal mereven össze vannak csavarozva, és az előremozgató beren­dezés további szerkezeti elemei, mint pl. a ve­zetősínek és emelőszerkezetek a jármű rakodó­felületét eltorlaszolják. Ezáltal a vágányköte­get szállító járművet az építkezés területén be­lül más szállítási feladatokra csak nagyon kor­látozott mértékben lehet alkalmazni. Másrészt a vágányok szállítása a csak erre a célra speciális járművekké átépített szokásos pőrekocsikkal minden üzemeltetési korlátozás nélkül elvégezhető. A találmány célja, bogy a vágánykötegeket előremozgató berendezést úgy alakítsa ki, hogy a vagányak szállítására alkalmazott járműveik korlátlanul más szállítás céljaira is alkalmaz­hatók legyenek, anélkül, hogy a járműveken szerkezetbeli változtatásokat kellene eszközölni. A találmány feladata, hogy a vágánykötegek előremozgató berendezését rákodórátétként úgy alakítsa ki, hogy az mindenegyes, vágányszállí­tásra alkalmas járműre felhelyezhető legyen, anélkül, hogy azt a ratkodófelületre felviendő rögzített felépítményekkel szerkezetileg meg kellene változtatni. 157533

Next

/
Thumbnails
Contents