157525. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés egyszeres vagy többszörös szigetelésű villamosvezetékek gyártására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1967. X. 31. (MA—1914) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1989. XII. 22. Megjelent: 1970. XII. 10. 157525 Nemzetközi osztályozás: H 01 b 13/26; B 29 f 3/10 Í: .. -J. Feltalálók: Vecsey Ágoston tanácsadó, Szabó Ferenc technológus, Ligethy László osztályvezető mérnök, Toperczer Lajos üzemvezető, Sipos Imre üzemmérnök, Budapest Tulajdonos: Magyar Kábel Művek, Budapest Eljárás és berendezés egyszeres, vagy többszörös szigetelésű villamosvezetékek gyártására 1 A találmány egy, vagy többrétegű szigetelés előállítási eljárására vonatkozik, egyszerű, Vagy már előzőleg több elemből, tehát pl. vezető- és szigetelőrétegekből kombinált, sodrott vagy kon­centrikus, előnyösen miniatűr méretű, célsze­rűen 0,1—1 mm közötti átmérőjű- villamos vezetők köré, amelynek segítségével elérhető, hogy egyrészt a jelenleg ismerteknél kedve­zőbb méretű, másrészt azoknál előnyösebb vil­lamos, mechanikai, és színezhetőségi tulajdon­ságú központos szigetelőréteget állítsunk elő. A villamosvezetékeket felhasználó iparágak — elsősorban a híradástechnikai ipar — a vil­lamosvezetékeik méretének csökkentését igény­lik. A vezetőméretek csökkentéséne a szükséges villamos keresztmetszet biztosítása mellett gya­korlatilag nincs lehetőség, így a méretcsökken­tést szinte kizárólag a villamos szigetelőréteg vastagságának méretezésével lőhet elérni. Ezen a téren azonban nehézségek jelentkeznek, mint például: a) A szigetelőréteg vastagságcsökkentésének gyakran technológiai problémák szabnak határt. b) A szigetelőpétegtől egymással ellentétes tu­lajdonságokat követelünk meg, — villamos, me­chanikai, színezhetőségi tulajdonságok stb. — és így a kiválasztott szigetelőanyag csak e tulaj­donságok kompromisszumát nyújtja. Jelenleg az ipariban általában az alábbi mód­szereket alkalmazzák a szigetelőréteg felhor­dására : 1. Extrudálás. Ezzel a módszerrel a kábel­ipar ún. hőképlékeny műanyagokat — pl. PVC-5 keverékeket, PE-t, stb., — alakít szigetelő vagy bevonórétegekké. Az eljárás lényege, hogy a bevonóanyagot képlékeny állapotban a fél­gyártmányra, vagy a félgyártmány köré sajtol­ják és lehűtik. Ez az eljárás igen elterjedt, hát-10 ránya azonban, hogy az így előállított fal­vastagság alsó határa kb. 0,2 mm, a jelenleg ismert berendezéseknél. 2. Lakkozás. Itt a szigetelő — vagy bevonó­anyagot folyékony halmazállapotban — pl. ol-15 datban — viszik fel a felületre, utána meg­felelő hőmérsékletű beégetőkályháfoa juttatják, ahol az esetleges oldószer elpárolog és a lakk maga térhálósodik. Ez az eljárás elsősorban tekercselőhuzalok szigetelésére alkalmas, az el­érhető falvastagság felső határa azonban a je­lenlegi berendezésekkel és anyagokkal kb. 0,02— 0,04 mm. 3. Fluidágyas felhordás. Az eljárás lényege, hogy a kellő hőmérsékletű testet lebegésben 25J tartott részecskéket tartalmazó téren húzzák át. Kábelipari alkalmazásának fő nehézsége, hogy a bevonandó testet magát kell a kellő hőmér­sékleten tartani. Ipari méretekben való kábel­gyártási alkalmazása nem ismeretes, ezért az 30 elérthető rétegvastagságokról sincs tudomásunk. 20 157525

Next

/
Thumbnails
Contents