157510. lajstromszámú szabadalom • Eljárás N-alkil-helyettesítésű hidantionszármazékok és azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 157510 -A_ Bejelentés napja: 1967. VI. 07. (KO—2092) Hollandiai elsőbbsége: 1966. VI. 08. (6,607.958) Nemzetközi osztályozás: C 07 d 49/32 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1969. XII. 22. Megjelent: 1971. I. 30. Feltalálók: Dr. Van der Stelt Cornells vegyész, Hofman Petrus Simon vegyész, Haarlem, Hollandia Tulajdonos: N. V. Kioninklijke Pharmaceutische Fabrieken v/h Brocades-Stheeiman en Pharmacia, Amsterdam, Hollandia Eljárás N-alkil-helyettesítésű hidaníoiaszármazékok és azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények előállítására A 155 838 lajstromszámú szabadalom leírása olyan vegyületeket ismertet, amelyek I általános képletében Rí 1—8 szénatomos egyenes vagy elágazó szénláncú alkilcsoportot, rövidszénláncú alkenilcsoportot vagy rövidszénláncú alkoxikar­boiiilcsoportot, 5—8 szénatomos cikloalkilcsppor­tot, adott esetben egy vagy két rövidszénláncú alkil-helyettesítőt viselő fenilcsoportot vagy fe­nil (rövidszénláncú) alkilcsoportot jelent. Azoknak az I általános képletű vegyületeknek, amelyek képletében Rj alkilcsoportot képvisel, baktericid tulajdonságaik vannak például a kö­vetkező baktériumokkal szemben: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Aerobacter aeroge­nes, Proteus vulgaris, Salmonella typhimurium, B és C, Shigella sonnei, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Pyocyaneus és Enterococ« cus. Különösen figyelemre méltó az az I képletű ve­gyület, amelynek képletében Rí metilcsoportot képvisel, nevezetesenaa 3-metil-l-(5-nitro-2-fur­furilidén-amino)4iidantoin. Ez a termék in vitro próbákban általában ugyanolyan hatásos bakte­ricid szerként viselkedett, mint az ismert nitro­furantoin, azaz l-(5-nitro-2-furfurilidénamino)­hidantoin. Annak az I képletű vegyületnek, a­melynek képletében Rí butilcsoport, fungisztati­kus tulajdonságai vannak, például Candida albi-10 15 20 25 30 oanisszal és Trichophytonnal szemben, a bakteri­cid hatásán kívül. A 155 838 lajstromszámú szabadalom (KO-1987 alapszámú) szerint az I általános képletű vegyü­letek a II általános képletű N-karbamoil-hidrazi­no-ecetsav-észterek —• ebben a képletben Rí a fenti jelentésű, R' pedig szénhidrogéncsoportot jelent — gyűrűzárasával készülnek. Azt találtuk, hogy III általános képletű vegyü­letek — ebben a képletben R 1—8 szénatomos e­'gyenes vagy elágazó láncú alkilcsoportot jelent —• egyszerűen és igen kielégítő hozammal állítha­tók elő a IV képletű vegyület, vagyis a nitrofur­antoin hidantoin-gyűrűjének nitrogénatomjához kapcsolt hidrogénatomnak az R csoporttal való ismert módon történő közvetlen helyettesítésével. Alkalmas alkilozó eljárások például a követke­zők: a) Egy R'iN2 képletű diazo-alkánnak — ebben a képlétben R't 1—8 szénatomos egyenes vagy el­ágazó szénláncú alkilidéncsoportot jelent — i­ners szerves oldószerben, például dietiléterben oldott állapotban nitrofurantoinnal való reagál­tatása. b) Nitrofurantoinnak egy alkálifémsóvá való átalakítása, majd ennek a sónak alkalmas alki­lozószerrel, például egy R. Hal. képletű alkilhalo-157510

Next

/
Thumbnails
Contents