157489. lajstromszámú szabadalom • Rögzítőelem

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. X. 06. (FI—362) Német Szöveteégi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. X. 06. (F 50367 XII/47 a) Közzététel napja: 1969. XII. 22. Megjelent: 1970. XII. 31. 157489 Nemzetközi osztályozás: E 04 c Fischer Artúr gyáros, Tumlingen, Német Szövetségi Köztársaság Rögzítőelem í A találmány rögzítőalem, amely falazatban, be­tonban vagy más anyagból készült szerkezetben önmagát befogadó furatot kialakító fúrószervvel van ellátva. 5 Ismeretesek olyan rögzítőelemek, amelyek fa­lazatban vagy egyéb anyagból készült szerkezet­ben méretüknek megfelelő, önmagukat befogadó furatot is kialakítanak. Az ilyen rögzítőelemék fúró oldalukat (képező végükön koronaalakú fú- 10 ró-vésőként kiképzett fúróélekkel vannak ellát­va. Az ismert rögzítőelemek általában hengeres palástfelülettel vámnak kiképezve és minden eset­ben belső hengeres átmenő furattal vannak kia­lakítva. A belső furat vágóélM ellentétes végén 15 rögzítőcsayiar felvételére menet van kiképezve. Az ismert rögzítőelemék számos hátránnyal meiri­deJfeezniek, almi elterjedésüket gátolja. Igen tniagy hátrányt jelent például, Ibogy 4 ifúrásisoanáni kielet- 20 fcaaő lanyagtörtmiélék csak a rögzítőelem hosszirá­nyú furatán keresztiül vezethető ©1. Az anyagtör­mialiák elvezetésénél a rögzítőelemet íidőről időre a fúrandó furatból kissé ©1 kell emeülná,. hogy a fúrás során keletkező törmelékrészek kikerül- 25 jenek. A kiemelés következtében azonban a fu­rat átmérője felbővül és annak mérete nagyobb lesz, mint amennyire a rögzítőelem elhelyezésé­hez, illetve befogadásához feltétlenül szükség volna. Hátrányos az is, hogy a rögzítőelem ben- 30 geres alakja miatt a palástfelület és a furat kö­zötti súrlódás nagy, és a súrlódás a fúrás során a rögzítőelemet jelentősen felmelegíti. A felme­legítés következtében a fúróélek f-ellágyulnak és hamarosan tönkremennek. Végezetül hátrányos az is, hogy a rögzítőeleméket a befogadó furatok elkészülte után ismét ki kell emelni a már kész furatokból. Ugyanis csak így vezethető be a bel­ső furatba a vágóélök felőli oldalról a feszítőtüs­ke. Cslak a feszítőtüske elhelyezése után helyez­hető el véglegesen a rögzítőelem. A végleges rög­zítés úgy történik, hogy a furat alsó végén fel­támaszkodó feszítőtüskét a rögzítőelemnek kala­páccsal való ütésével felékeljük a rögzítőelemre. A kialapácsüitések következtében a rögzítőelem hosszirányú furata felbővül és ez feszíti a rög­zítőelemet iá furat falához. A felékelés során lé­nyeges, hogy a feszítőtüske feltámaszkodjon a fu­rat aljára. Enélkül ugyanis az ékelés lehetetlen. Sök esetben előfordul, hogy a feszítőtüske nem tud kellően feltámaszkodni a furat aljára. Ez ak­kor fordul elő, ha a furaitkiképzés túl mélyre tör­tént, vagy pedig ha a furat alján a falazat vagy v a beton kisebb szilárdságú, vagy pedig ha a fu^ rat alja légzárványban vagy a betonban gyakran előforduló üregben végződik. Hátrányos az is, hogy a rögzítőelemben kiképzett hosszfurat miatt a rögzítőelem átmérője nagyobb mint a csavar, amellyel a rögzítőelemhez kapcsolt épületszerke­zetet erősítjük. Ezért általában az a törekvés, 157489

Next

/
Thumbnails
Contents