157463. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tiszta humán albumin előállítására hemopigmenteket tartalmazó oldatokból

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. XI. 14. (CE—676) Ausztriai elsőbbsége: 1967. XI, 15. (10 291/67) Közzététel napja: 1969. XII. 22. Megjelent: 1970. XII. 02. 157463 Nemzetközi osztályozás: A 61 k Feltalálók: Kiszelev Anatolij Efirnovics, Moszkva, From Anatolij Alexandrovics, Moszkva, Níkiteriko Alexandr Alexandrovics, Petrovo-Dalnee, Ruszanov Valentin Mihadloviics, Moszkva, Szovjetunió Tulajdonos: Centralnij institut gennatologid i prelivania krovi, Moszkva, Szovjetunió Eljárás tiszta humán albumin előállítására hemopigmenteket tartalmazó oldatokból i A találmány gyógyászati célokra használható tiszta humán albumin előállítási eljárására vo­natkozik. A tiszta humán albumint hemqpíg- • menteket, azaz eritiroeitákból és szövetekből származó hemogldbint, ill. hemoglobin-szárma- 5 zékokat tartalmazó oldatokból állítjuk elő. Ismeretesek eljárások tiszta albuminnak olyan vérplazmáiból és vórszéruim'ból történő előállí­tására, amely az albumin mellett csak globuli­nokat (a fibrinogen elkülönítése után maradt ,Q plazmát) tartalmaz. A glolbulinokat frakcionált kiesapással különítik el úgy, hogy az oldathoz addig adnak alkoholokat vagy sókat, míg ki­nyerik az albumint, mely azután infúziós ké­szítményként használható oldat alakjában &é­szítihető el. [J. Am. Cham. Sac. 68, 459 (1946), Vox, Sang N7 414—424 (1962); 208507 sz. oszt­rák, szabadalom]. Az említett'eljárások olyan kiindulási plazma és szérum felhasználásán alapulnak, amely gya­korlatilag nem tartalmaz sem hemoglobint, sem annak a vér előkészítése és előkezelése során képződő metábolizmus-terrnékeit. 15 20 Ismeretesek eljárások albuminnak hemopig­menteket tartalmazó oldatból történő előállítá­sára, melynek során a hemopigmenteket nehéz­fémionokkal, különösen cinkionokkal csapják ki. [J. Am. Ohem. Soc. 72, 465 (1950); 75, 5859 (1953); 78, 1353 (1956)]. 25 S0 Az eddig ismert eljárások hátránya, hogy az előállított albuminíból nehéz eltávolítani a ne­hézfémionokat, és így orvosi felhasználás szem­pontjából megfelelő tisztaságú albumint nem lehet kinyerni. A találmány célja az említett hátrányok meg­szüntetése. E cél elérése végett azt a feladatot kellett megoldanunk, hogy a hemopigment kicsapás­hoz meglfélelő körülményeket választva nagy tisztaságiban nyerjük ki az albumint. Ezt a feladatot úgy oldjuk meg, hogy a tiszta humán albuminnak hemopigmenteket tartal­mazó oldatokiból történő előállítása során eze­ket az oldatokat frakcionáljuk, a- és '/?-globu­lint tartalmazó altauminifrafceiót különítünk el belőlük, és az elválasztott albuminfrakcióhoz, mely a- és /?-gloíbulint is tartalmaz, a talál­mány szerint 0,2—0,6 ionarősségig sókat, majd 0 és —6 C° közötti hőmérsékleten annyi etil­alkoholt adurak, hogy az oldat etanoltartalma 30—50 térfogat% legyen, az oldat pH-ját — a vizes-alkoholos oldatban mérve — 6,0 és 6,8 közé állítjuk be, azután a kapott keverékből elválasztjuk a csapadék alakjában kivált gloibu­lint és hemapigmentet, és elkülönítjük' a kí­vánt terméket. Sóként célszerűen az albuminffrakcióra szá­mítva 0,5—1 súly% nátriumkloridot, 0,4—1.4 157463

Next

/
Thumbnails
Contents