157445. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 2-izotiurónium-metil-3-karbonsavamidokinoxalin-di-N-(1,4)-oxid-halogenidek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS Bejelentés napja: 1968. X. 03. (BA—2119) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1967. X. 04. (F 53 669 IV d/12 p) Közzététel napja: 1969. XII. 22. Megjelent: 1970. XI. 25. 157445 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 51/78 Feltalálók: Dr. Metzger Karl Georg orvos, Wu-ppertal-Elberfeld, Dr. Fritsehe Dieter baktertológus, Wuppertal-Vohwinkel, Dr. Ley Kurt vegyész, Odenthal-Glöbusch, Dr. Kholzer Ulrich vegyész, Köln-Stammheim, Dr. Nasi Roland vegyész, Köln-Buchheim, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Farbenfabriken Bayer A.G. cég Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás 2-izoíiuróniummeíil-3-karbonsavamido-kinoxalin-di-N-(l,4)­-oxid-halogenidek előállítására 1 A találmány tárgya eljárás új, kemoterápiás hatású 2-Í2otiuróniummetil-3-&arbonsavamido­-kmoxalin-di-N-(l ,4)-oxid-halogenidek előállítá­sára. A 2-izotiurániummetil-3-karbon£avamido-kin­oxalin-di-N-(l,4)-oxid-ihalogenideket a találmány szerint úgy állítjuk élő, hogy valamely (I) álta­lános képletű 24ialogénmetil-3-íkarbonsavamido­-kinoxalin-di-N-(l,4)-oxidot — ahol Rí jelentése hidrogénatom, R2 jelentése hidrogénatoim, R3 jelentése hidrogénatom, Hal jelentése klór- vagy brómatom — szerves'hígítószer jelenlétében kb. 40 C° — kb. 160 C°-o,s hőmérséklettartományban tiokarb­amidda! reagáltatunk. A találmány szerinti eljárással előállítható új vegyületek a (II) általános képlettel jellemez­hetők — ähol R:i, R3, R2 és Hal jelentése a fent megadott. A találmány szerinti eljárással előállítható új vegyületek meglepő módon kitűnő kemoterápiás hatással rendelkeznek. Ha kiindulási anyagként 2-Jklórmetil-3--k.arbonsavmietilaímido-kinoxalin-di-NJ (l,4)­-oxidot és tiokarbamidot alkalmazunk, az A. reakcióegyenletben leírt folyamat megy végbe. A kiindulási anyagként felhasznált (I) álta­lános képletű 2-halogénmetil-3-karbonsavamido­-kinoxalin-di-N-(l,4)-oxidokat 2-metil-3-1karbon­savamido-kinoxaliin-di-N-(l ,4)-oxidok halogéne-5 zésével állíthatjuk elő. A találmány szerinti eljárásban kiindulási anyagként pl. az alábbi 2-halogénmetil-3--karfoonsavamido-<kinoxalin-di-N-(l,4)-oxidokat használhatjuk fel: 2-klóa*metil-3-karfoonsav-10 metilamido-kinoxalin-di-N-(l,4)-oxid, 24dór-metil-3-karbonsavbutilamido-kinoxalin-di-N­-(l,4)-oxid, 2^klórmetil-3-karbonsavdimetil-amido-k:inoxalm-di-N^(l ,4)-oxid, 2-Mórmetil-3--karbonsa!vamido-kinoxalin-di-N-(l,4)-oxid. 15 Egy mól 2~halogénmet| il-3-karbonsavamido­-kinoxalin-di-N-<(l,4)-oxidhoz általában 1—1,5 mól tiokairfoamidot használunk fel. Hígítószerként alkoholokat, acetonitrilt, nitro-20 metánt, dimetilformamidot, dioxánt, tetrahidro­furánt, dimetilszulfoxidot és klórozott szén­hidrogéneket, mint kloroformot, metilénkloridot vagy klórbenzolt alkalmazhatunk. A reakciót kb. 40 C° — kb. 160 C°-os, elő-25 nyösien kb. 60 C° — kb. 100 C°-os hőmérséklet­tartományban végezzük. A 2-izotiurónium-imetil-3J karfoonsava.mido­-kinoxalin-di-N-oxid-halogenidek a reakció so­rán kristályos anyag formájában válnak ki, 30 és szokásos módon választhatók el. 157445

Next

/
Thumbnails
Contents