157370. lajstromszámú szabadalom • Javított eljárás a 2,2,4-trimetil-1,2-dihidrokinolin és származékai előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 157370 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1968. IX. 07. Közzététel napja: 1969. X. 22. Megjelent: 1970. XII. 31. (AU—201) Nemzetközi osztályozás: C 07 d 33/12; C 07 d 33/20 Ambrus Dezső vegyészmérnök, Bär Vilmos vegyészmérnök, Dr. Manezinger József vegyészmérnök, Mátyás Jakab mezőgazdasági mérnök, Budapest Javított eljárás a 2,2,4-trimetil-l,2-dihidrokfriolin és származékai előállítására 1 A 2,2,4-teimetil-l,;2j dihidrok;inolin-száKmazé­kdk jelentősiége az iparban, mezőgazdaságban és gyógyászatban az utóbbi évtizedben ugrás­szerűen nő. Felhasználási területük és az előállí­tott mennyiség egyre bővül. Egyik leghatáso- 5 sabb, a 6-etoxi származék, ma már az állati tápszerek, oxidációra érzékeny vitaminok, gu­miféleségek, műanyagok általánosan használt stabilizáló szere. Alkalmazzák növényvédőszer kompozíciókhoz. Ujabban az embergyógyászat- 10 ban izomsorvadásos betegségek gyógyítására is használják a szignifikáns hatását állapították meg a caries elleni védekezésben. E vegyület­csoport előnyös tulajdonságai döntően az anti­oxidativ hatással függnek össze. 15 A 2,2,4-trimetil-l,2-dihidrokinolinnak és szár­mazékainak egyik legkorszerűbb előállítási el­járását a 149.469 sz. magyar szabadalom is­merteti. Ennek lényege, hogy anilint, illetve 20 anilin származékokat, jód katalitikus hatására, előnyösen 180—190 C°-on acetonnal reagáltat­nak. A szabadalom szerinti gondos munkával a visszanyerhető amint leszámítva a késztermék aminra 80—85%-os termeléssel nyerhető. Gáz- 25 kromatográfiás vizsgálatokkal azonban megál­lapítottuk, hogy az eljárással nyerhető készter­mék nem egységes. E termékek szétválasztása nem egyszerű; bonyolult és költséges művele­teket igényel. S0 Vizsgálati eredményeinket az irodalom is igazolja. A Chemical Abstracts 39;1421 (1(945) tájékoztatása szerint a jód katalizátornak ki­mondott oxidatív hatása van. J.W. Elliot (Tet­rahedron 19, 6/838) vizsgálatai szerint a 6-etoxi­-2,2,4,-trimetil-l,2-dihidrokinolin a reakció kö­rülményei között keletkező jódhidrogén hatá­sára dimerízál. E 'reakciók nem kívánatosak. A mellékreakciókban keletkezett termékek egyes felhasználási területeken nem zavaróak a készítményekben és vannak közöttük olyanok, amelyeik maguk is antioxidativ tulajdonságúak; azonban a felhasználási terület bővülése és el­sősorban állat- és embergyógyászati alkalma­zás megköveteli egységes, jól definalt készter­mékek előállítását. Meglepő módon azt x találtuk, hogy ha ace­tarat, anilinnal vagy származékaival reagálta­tunk úgy, hogy jód helyett katalizátorként aro­más szulfinsavakat használunk az aminra szá­mított 1—10, előnyösen 1—5 súly % mennyi­ségben, akkor a méllékreakciők gyakorlatilag kiküszöbölhetők és az aminra számítva 20^30 %-kal jobb kitermeléssel nyerhető a 2,2,4-tri­metil-1 ,;2-d%idrokinolon és ennak származókai. A polimerizációs reakciók visszatartására elő­nyösen alkalmazható az aminra számított 0,02— 0,001 súly%, célszerűen 0,01 súly% izobutilpi­rokatekin anélkül, hogy a reakció hozamiára károsan hatna. 157370

Next

/
Thumbnails
Contents