157192. lajstromszámú szabadalom • Fedőadogató célszerűen konzervdobozokhoz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. V. 14. (VE—502) Német Demokratikus Köztársasag^beli elsőbbsége: 1967. X. 11. (WP 81 a/127 662) Közzététel napja: 1969. IX. 22. Megjelent: 1970. IX. 30. 157192 Nemzetközi osztályozás: B 65 g Feltaláló: Hempel Hans, Wurgwitz/Krs. Fneital, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VÉB Verpackungs- und Sohokoladenmaschinen Dresden cég, Dresden, Német Demokratikus Köztársaság Fedőadogató célszerűen konzervdobozokhoz A találmány adogatókészülékre vonatkozik fedők részére szelence- illetve serlegtöltő és -elzárógépen, amelynél a fedők részére való tár az elzárandó tartályok felett van elren­dezve. A készülék sugárirányú szívókarokkal ellátott forgórészből áll a fedőknek a tárból való vételére és átadására. A forgórészt má'l­taikeresztes hajtómű periodikusan hajtja. Is­mertek már a tapadókorongok, amelyek 180°­kal elfordítható emelőkar végén vannak elren­dezve. Az emelőkar a tárolt fedőket a tárból kiveszi és 180°-ú elfordulás után a szelencére helyezi (1 851 552 sz. német használati minta). Ezzel az elrendezéssel csekély teljesítmény ér­hető el, mert a fedő szállításához 180°-ú oda és vissza elfordulásra van szükség. Egy másik ismert készüléknél a fedők a tár­ból csúszkára jutnak és innen szívóemelő he­lyezi a szelencére (1 070 897 sz. német közzété­teli irat). Ennek a kivitelnek az a hátránya, hogy hosszú utakat (egy fél fordulatot oda és vissza) kell a fedők adogatásánál megtenni és így is csak kis teljesítmény érhető el. Általánosan ismert továbbá a bevezetésben említett fajtájú forgórész. Ezt praliné-karman­tyúk adogatására használják. A szívónyílások a forgórészen rögzítetten vannak elrendezve, úgyhogy ezzel csak egyszerű 180°-os szállító­mozgás végezhető. Fedőknek szelencékre helye­zésére emiatt ez a készülék nem alkalmas. A találmány célja, hogy az ismert fedőado-5 gató készülékek teljesítményét növeljük. A találmányi feladat az, hogy szívókarakat periodikusan mozgatható forgórészen úgy ren­dezzük él, hogy a karok a fedők felvételére vagy leadására a forgórész forgómozgásától 10 függetlenül kitolódhassanak vagy behúzódhas­sanak. A feladatot úgy oldjuk meg, hogy a forgó­részen átmérő irányban egymással szemlbefek­vően két kitolható szívókart rendezünk el. 15 Továbbá a szívókair-végek párhuzamosan egy­másmellett vannak és fogazattal vannak el­látva, amely közös, a forgórészben ágyazott állítókerékkel kapcsolódik, amely a forgórész­től függetlenül van hajtva. Azáltal, hogy a 20 forgórész periodikus mozgását előidéző hajtás független a szívókarok sugárirányú mozgatá­sára való állítókerék hajtásától, a mozgások egyidejűleg folyhatnak le. Ennek az az előnye, hogy a szívókarok sugárirányú mozgásának egy 25 része már vagy még elforduló mozgásuk alatt történhet meg. E mozgáskombináció következté­ben a fedőknek a tárból való elvételére, ill. a fedőnek a csomagolási tartályra adására több idő áll rendelkezésre, ami a gép teljesítmény-30 növelését teszi lehetővé. 157192

Next

/
Thumbnails
Contents