157184. lajstromszámú szabadalom • Kártevőirtószer

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Feltalálók: Dr. Steinhausen Walter, Leupoldsdorf, Dr. Jäger Albert, Nyugat-Berlin, Dr. Borosohewski Gerhard, Nyugat-Berlin, Dr. Feissker Horst, Wolfenibüttel, SZABADALMI 157184 LEÍRÁS Nemzetközi osztályozás: A 01 n 9/00 Bejelentés napja: 1967. IX. 27. (SCHE—182) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. IX. 30. (Sch 39 610 IV a/45 1) Közzététel napja: 1969. VIII. 22. ' Megjelent: 1970. IX. 30. Tulajdonos: Schering AG-., Bergkamen, Német Szövetségi Köztársaság és Nyugat-Berlin Kártevőirtószer A találmány foszforsavészterekkel szemben rezisztens atkákkal, különösen növénykárosító szövőatkákkal szemben megnövelt hatású szerre vonatkozik. Ismeretes, hogy az atkák (Acarina) és külö­nösen a szövőatkák (Tetranyohidae) rezisztenssé válhatnak az irtásukra felhasznált vegyi anya­gokkal szemben. Az ilyen rezisztencia kifejlő­dését mindenekelőtt az ákaricidek legismertebb és leghatékonyabb csoportjába tartozó, foszfor­savészter alapú szerek idézik elő. Itt különösen döntőnek bizonyult, hogy a kártevők ilyen rezisztenciája nem csupán a felhasznált ható­anyaggal, hanem többnyire az ugyanabba a vegyület-osztályba tartozó összes egyéb ható­anyaggal szemben is kifejlődik. Ezen túlmenően az egyéb vegyület-osztályokba tartozó hatóanya­gokkal szemben is megfigyelhető rezisztencia, amennyiben ezek a vegyületek hatásukat a re­zisztenciát kiváltó hatóanyaghoz hasonlóan az állati testben a kolineszteráz enzim gátlása révén fejtik ki. Már találtak különböző utakat a rezisztenssé vált kártevők irtására. így elsősorban javasol­ták eltérő hatásmódú új vegyületek előállítását és felhasználását, ami azonban nem zárja ki azt, hogy az ilyen új hatóanyagokkal szemben is rezisztencia fejlődjön ki az elsővel párhuza­mosan. Továbbá már néhány évvel ezelőtt javasolták a kutatást olyan vegyületek után, amelyek kü­lönösen az olyan rezisztens kártevőkkel szem­ben hatókonyak, amelyek a nem rezisztens ren-5 des állatoknál nagyobb érzékenységgel rendel­keznek; az utóbbi tulajdonságot „negatív ke­resztreziszteneiának" (rezisztencia által előidé­zett nagyobb érzékenységnek) nevezik. Mosta­náig azonban csak kevés olyan vegyületet talál-10 tak, amelyek ilyen tulajdonságokkal rendelkez­nek; a gyakorlatban azonban ezek a vegyületek sem kerülnek felhasználásra, mert kártevőirtó­szefként nem mutattak kielégítő hatást. IS Azt találtuk, hogy az I képletű 3-dimetilami­no-metiléniminofenil-N-metilkarbamiátot és/vagy annak szervetlen vagy szerves savakkal képe­zett sóit tartalmazó készítmények a rovarokkal és normál érzékenységű atkákkal szemben már 20 ismert hatás mellett megnövekedett hatékony­ságot mutatnak foszforsavészter-rezisztens at­kákkal, különösen növénykárosító szövőatkák­kal szemben, és ezért ezeknek a kártevőknek az irtására normál érzékenységű atkák esetében 25 szokásos mennyiségeknél kisebb mennyiségben használhatók fel. A fenti vegyület, valamint e vegyület sóinak inszekticid és akárkid hatékonysága már ismert az 1 169 194 számú német szabadalmi leírásból. 30 A különösen foszforsavészter-rezisztens atkák-157184

Next

/
Thumbnails
Contents