157131. lajstromszámú szabadalom • Féktárcsa sínen futó járművek kerekeihez

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAL LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. IX. 18. (KO—2187) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1968. II. 02. Közzététel napja: 1969. IX. 22. Megjelent: 1970. VIII. 25. 157131 Szabadalmi osztály: B 61 h s^ß&umm^ Mi V inrrtár iivin^:^­Feltaláló: Falch Eberhard oki. mérnök, München, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Knorr-Bremse G. m. b. H., München, Német Szövetségi Köztársaság Féktárcsa sínen futó járművek kerekeihez A találmány féktárcsa sínen futó járművek kerekeihez legalább egy axiálisan a keréktárcsa mellett elrendezett, egy oldalról felütköztethető fékgyűrűvel, amelyet külső kerülete révén to­vábbítócsapok vezetnek és amelyet a kerékab­roncs, illetve kerékpánt hord. Ismeretesek már sínen futó járművek kere­keihez .olyan féktárcsák, amelyeknél a fékgyű­rűk úgy vannak felerősítve, hogy nincs szükség a keréktárcsát átszúró és ezáltal azt gyengítő furatokra. Egyik ilyen felépítési módú féktár­csánál a fékgyűrű különleges feszítőelemek ré­vén van a járműkerék agyával összekötve. A fékgyűrű amellett külső kerülete közelében bütyköket hord, amelyeket továbbító csapokkal dolgoznak. össze. Ezek a továbbítócsapok a ke­rékabroncsba radiálisán befelényúlóan vannak beengedve. Ez a megoldás bár jó centírozást és hőtágulási lehetőséget biztosít, valamint a féke­zőnyomatéknak a biztos átvitelét a fékgyűrű ke­rületére, azonban nagy építési beruházást igé­nyel tekintettel a fékgyűrű külső és belső kerü­letébe kapaszkodó vezetőszervekre. Egy másik kiviteli példa szerint a fékgyűrűt a külső kerülete közelében csupán axiálisan mű­ködő szorítóerők rögzítik. A hőtágulás biztosítá­sára a fékgyűrű külső kerülete és az ezt körül­fogó kerékrész belső kerülete között légrés van szabadon hagyva. A kerékabroncs és a fékgyűrű között formazáró forgatónyomaték kapcsoló van 10 15 20 25 elrendezve. Ez a féktárcsa bár egyszerű felépí­tésű, szerelésnél azonban behengerlési művelet­re van szükség és a fékgyűrű számára nem biz­tosít pontos központosítást. Ismeretes továbbá olyan féktárcsa, amelynél a fékgyűrű a sínen futó járműkerék abroncsába illetve pántjába közvetlenül be van préselve vagy be van zsugorítva és adott esetben" hegesz­tési varrattal biztosítva van. Ezek a kialakítá­sok inem biztosítják a fékgyűrű hőtáguMsát. A találmány feladata a bevezetőben említett építési rendszerű féktárcsa létesítése, amely egy­szerű felépítése és szerelése, tehát olcsó előállí­tása mellett is biztosítja a pontos oentírozhatósá­got és a fékgyűrű akadálytalan hőtágulását. Azonkívül a fékgyűrű tartójának axiális irány­ban merevnek kell: lennie és a féknyomatékot viszonylag kis erőkkel kell átvinni tudnia. • Ezt a feladatot a találmány szerint azáltal oldjuk meg, hogy a továbbítócsapok a fékgyűrű­től kifelé, a kerékabroncs illetve kerékpánt bel­ső felületebe helyezett és a járműkerékkel me­reven összekötött, a fékgyűrű külső felületét kis játékkal körülvevő hordozógyűrűig nyúlnak. A találmány további előnyös kiviteli alakjai az aligény pontokban találhatók. A találmányt részletesen kiviteli példa kap­csán, a rajz alapján ismertetjük. Az 1. ábra egy nézet, míg a 2. ábra baloldala az 1. ábra szerinti I—I 157131

Next

/
Thumbnails
Contents