157097. lajstromszámú szabadalom • Eljárás benzolszulfonil-karbamidok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS Bejelentés napja: 1967. XI. 29. (FA—745) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbségei: 1966. XI. 29. (F 50 793 IV b/12 o), 1967. VII. 13. (F 50 939 IV b/12 o) Közzététel napja: 1969. VIII. 22. Megjelent: 1970. IX. 15. 157097 Nemzetközi osztályozás: C 07 c4 ; C 07 c5 Feltalálók: Weber Helmut vegyész, Frankfurt/Main, Aumüller Walter vegyész, Kelkheitn/Taunus, Weyer Rudi vegyész, Fiiankfurt/M&in, Muth Kari vegyész, Kelkheim/T'aunus, Schmidt Felix Helmut biokémikus, Mannheim-Neuostheim, Tulajdonos: Farbwerke Hoechst Aktiengesellsiohaft, Frankfurt/Main, Nemiét Szövetségi Köztársaság Eljárás benzolszulfonilkarbamidok előállítására i A találmány az (I) általános képletű benzol­szulfonilkarbamidok előállítására vonatkozik. mely képletben R jelentése kis szénatomszámú alkil-(előnyö­sen metil-) vagy kis szénatomszámú al'kenil-cso­port; X jelentése hidrogénatom; fluoratom, klór­atom vagy brómatom (előnyösen klóratom); kis szénatomszámú alkil- (előnyösen metil-) vagy kis szénatomszámú alkoxi- (előnyösen metoxi-) cso­port ; R1 jelentése endometilénciklohexil-, andome­tilénciklohexenil-, endoetilénciklohexil- vagy en­doetilénciklohexenil-csoport. E vegyületek szabad állapotban vagy sóik alakjában vércukorcsökkentő szerként alkalmaz­hatók és a ' vércukortükör erős csökkentésével tűnnek ki. - . Az (I) általános képletű vegyületekben az x helyettesítő a karbonamid-csopörthoz a 4-, vagy előnyösen az 5-helyzetben kapcsolódik. A leírásban és az igénypontokban „kis szén­atomszámú alkil-", „kis szénatomszámú alkenil-" vagy „kis szénatomszámú alkoxi-" gyökön egyenes- vagy elágazóláncú, 1—4 szénatomot tar­talmazó csoportokat értünk. A fenti meghatározásnak megfelelően R pél­dául metil-, etil-, propil, izopropil-, butil, izobu­til-, terc.butil- vagy allil-csoportot jelenthet. R1 előnyösen 2,5-endoimetiléneiklohexenil-, 2,5--endometilénciklohexil-, 2,5-endoetilénciklohexil vagy 2,5-endoetilénciklohexenil-csopoirtot jelent. 5 A találmányunk tárgyát képező eljárás foga­natosítási módja szerint a) a p-helyzetben (II) képletű gyökkel helyette­sített benzolszulf onilizocianátokat, -karbamin­savésztereket, tiokarbaminsavésztereket, nkar-10 bamidsavhalogenideket, -karbamidokat, -sze­mikarbazidokat vagy -szemikarbazonokat R1 ­-helyettesített aminokkal vagy sóikkal reagáltat­juk; vagy b) (III) általános képletű benzolszulfonamido-15 kat vagy sóikat R^helyettesített izocianátokkal, karbaminsavészterekkel, tiokarbaminsavészte­rekkel, karbaminsavhalogenidekkel vagy karb­amidokkal reagáltatjuk; vagy c) a megfelelően helyettesített benzolszulfo-20 nil-izokarbamidéterekét, -izokarbamidesztere­ket, -izotiokarbamidétereket, - parabánsavakat vagy -halogénf ormamidinokat hidrolizáljuk; vagy d) a megfelelően helyettesített benzolszulfonil-25 halogenideket R'-helyettesítétt karibamidok-. kai, különösen azok alkálisóival reagáltatjuk; vagy e) a megfelelően helyettesített benzolszulfinsav­halogenideket, ill. savanyú komdenzálószeír jelen-30 léte esetén ezenkívül a megfelelően helyettesí-157097

Next

/
Thumbnails
Contents