157061. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 2-cikloalkilamino-oxazolinok előállítására

SZABADALMI 157061 MAGYAR mm NÉPKÖZTÁRSASÁG LEJRAS *_ Bejelentés napja: 1967. X. 26. (BA—1977) Német Szövetségi Köztársaság-béli elsőbbsége: 1966. IX. 27. (F 50 296 IV/d) Szabadalmi osztály: C 07 d2 , d 4 - ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI Közzététel napja: 1969. IX. 22. HIVATAL Megjelent: 1970. X. 20. Feltalálók: Hiltmann Rudolf, Wollweber Hartmund, Puls Walter, Wuppertal—Elberfeld, Stoepel Kurt, Wuppertal—"Von Winkel, Német Szövetségi Köztársaság. Tulajdonos: Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft; Leverkusen Német Szövetségi Köztársaság Eljárás 2-cikloadkilamino-oxazolinok előállítására A találmány tárgya eljárás 2-cikloalkilamino­-oxazolinok előállítására. Azt tapasztaltuk, hogy az I általános képletű 2-cikloalkilamínooxazolinok — ahol R 1—3 szénatomos rövidszénláncú alkilgyököt jelent és 5 n jelentése egész szám 2—4, mimellett a cikloal­kilgyök további, 1—5 szénatomoá rövidszánlán­cú alkilgyökökkel lehet helyettesítve és a ciklo­alkilgyök az ce,/3-helyzet kivételével egy kettős kötést tartalmazhat — értékes farmakológiai tu- 10 lajdonságokkal rendelkeznek. Az eddigi ismeretek szerint a 2-aminooxazoli­nok helyi érzéstelenítő, nyugtató és vazokon­striktor hatással (nyálkahártya duzzasztásra va- 15 ló alkalmazás) rendelkeznek. Ezeken a hatáso­kon túl a találmány szerinti eljárással előállítha­tó anyagok erős vércukorcsökkentő és gyomor­nedv elválasztást gátló hatást fejtenek ki. Ezért különböző hipertóniás megbetegedések és ulcus 20 kezelésre alkalmasak. Továbbá ezeknek a vegyü­leteknek egy része a vércukorcsökkentő aktivi­tás következtében bizonyos megbetegedések ese­tén az ember- és állatgyógyászatban alkalmaz­ható. 25 A találmány értelmében úgy állítjuk elő a 2--cikloalkilaminooxazolinokat, hogy a II általá­nos képletű M-cikloalkil-N'-/3-hidroxietilkarba­mid szervetlen savakkal képezett reakcióképes észtereit — ahol R és n a fenti jelentésűek, mi- oi mellett a cMöalkilgyök további, rövidszénláncú 1—5 szénatomos alkilcsoportokkal lehet helyet­tesítve és a cikloalkilgyök az a,/?-helyzetet ki­véve egy kettős kötést tartalmazhat — vízben való melegítéssel, adott esetben 100 G° feletti hőmérsékleten, nyomás alatt ciklizáljuk és a ke­letkező 2-cikloalkilaminooxazolin-sók vizes olda­tából ammóniával vagy alkáliéval lecsapjuk a bázisokat. A fent megadott N-cikloalkil-N'-/?-hidroxietil­-karbamidok reakcióképes észterein előnyösen a halogénhidrogénsavakkal alkotott észtereket értjük. Ezeket az észtereket önmagában ismert módokon állíthatjuk elő, pl. oly módon, hogy /J-halogénetilizocionátokat III általános képletű cikloalkilaminokkal reagáltatunk. Eljárhatunk továbbá úgy is, hogy IV általános képletű ciklo­alkilizocianátokat etanolaminnal reagáltatunk és a kapott N-cikloalkiI-N'-/3-hidroxietilkarbami­dokat a fent megadott reakcióképes észterekké alakítjuk, mimellett nincs szükség az egyes köz­benső termékek elkülönítésére. így pl. egy meg­felelően helyettesített cikloalkilizocianát etanol­aminnal, majd tionilklöriddal végzett reakciója és a reakciótermék ezt követő elfőzése útján, vi­zes oldatban a megfelelő 2-cikloalkilaminooxa­zolinhoz juthatunk. A- fent megadott eljárás szerinti előállított, szubsztituált 2-cikloalkilaminoxazolidineket tau-157061

Next

/
Thumbnails
Contents