157051. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet hajlékony síkalakzatok pl. textiliák felhalmozására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. X. 25. . (VE—486) Német Demokratikus Köztársaságbeli elsőbbsége: 1966. X. 26. (WP 81 c/120 551) Közzététel napja: 1969. VIII. 22. Megjelent: 1970. VII. 25. 157051 Nemzetközi osztályozás: D 06 h r - i sít* 43,27"*-. i>",,Rt V i" i" - ' Feltalálók: Kühn Wilhelm mérnök, Glasow Gunthard mérnök, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Vereinigung Volkseigener Betriebe Konfektion, Berlin, Német Demokratikus Köztársasá Szerkezet hajlékony síkalakzatok pl. textíliák felhalmozására i A találmány hajlékony síkalakzatoknak, elő­nyösen a textilipar anyagainak halombarakásá­ra szolgáló szerkezetre vonatkozik. Hajlékony síkalakzatok halomba rakására szolgáló szerkezetek már ismertek. így vannak olyan berendezések, amelyek több, egymás mel­lett elrendezett szalíagtsíkoklból állnak és az ezek közié a szalagok közé beiktatott elemek a hajlékony tárgyakat leemelik és az elemiek át­forgatásával azokat halomba rakják. Ismeretesek továbbá olyan berendezések, ame­lyek a megmunkálandó tárgyakat felében rúdra helyezik rá, majd a rudak leforgatásával ezeket a megmunkálandó tárgyakat a munkaasztalról teljesen lehúzzák, és a részeket halomba lerak­ják. Ezeknek a rakodó berendezéseknek az a hát­rányuk, hogy a munkadarabok vízszintes halom­ba rakását ezekkel nem lehet megvalósítani. Ismeretesek továbbá kis, merevített, hajlékony munkadarabok halomba rakására szolgáló szer­kezetek, ahol a munkadarabokat pneumatikus megfogó készülék villára húzza, amely a megfo­gó készülék oldása után a vízszintesen fekvő munkadarabbal együtt a halomra lesüllyed. Ezután ezt a villát a munkadarab alól kihúz­zák, és egy másik villa simítja le a munkada­rabot úgy, hogy az a halomra felfekszik. A ra­kodó-berendezésnek ez a működési elve nem al­io 15 20 25 30 kalmas kis merevségű hajlékony munkadarabok halomba rakására. Az előbbiekben említett rakodó-berendezések­nek az a közös hátrányuk, hogy azokkal csak kisméretű munkadarabokat lehet halomba rakni. A találmány célja nagy, hajlékony, sík alakza­tok halomba rakására olyan szerkezet kialakítá­sa, amely munkaerő megtakarítást tesz lehetővé. A találmány feladata, hogy olyan halomba rakó állomást hozzon létre, amely az építési magas­ságnak a munkadarab nagyságához való hozzá­idomításával bármilyen nagyságú hajlékony munkadarabokat vízszintesen halomba rak anél­kül, hogy a munkadarabok sík elhelyezkedését megváltoztatná. A találmány szerint ezt a feladatot úgy old­juk meg, hogy egy más ismert szállítószalag homlokoldalán megfogó nyílással és fotóelektron mos letapogatónszerkezettel ellátott felfekvési felület és ez alatt olyan lefedő via van, amely a villával társított, ritmikusan, működő négy­csuklós meghajtáshoz tartozó tag előre megha­tározott szögtartományában keretben van ágyazva. A felfekvési felületien levő hajlékony síkalák­zat lehúzására a kereten megfogó szerkezettél ellátott mozgó kocsi található, amely a hajlé­kony síkalakzatot, miután az a fotoelektromos 157051

Next

/
Thumbnails
Contents