157013. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az 5-helyzetben bázikus oldallánccal helyettesített 5H-dibenzo(a,d) cikloheptének előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. X. 20. (HO—1046) Svájci elsőbbségei: 1966. XI. 08. (16 144/66), 1967. II. 02. (1651/67) Közzététel napja: 1969. VIII. 22. Megjelent: 1970. VIII. 25. 157013 Nemzetközi osztályozás: C 07 c6 5§wiér „ , V Feltalálók: Kyburz Emilio vegyész, Reinach, Spiegelberg Hans vegyész, Basel, Svájc Tulaj donos: F. Hoífmann-La Roche & CO. A. G. Basel, Svájc Eljárás az 5-helyzetben bázikus oldallánccal helyettesített 5H~dibenzo(a,d)­cikloheptének előállítására Az 5-helyzetben bázikus oldallánccal rendel­kező 5H-dibenzo(a,d)-cikloheptének és 10,11-di­hidro-5H-dibenzo(a,d)cikloheptének ismert anti­depresszív hatású pszichof armakonok; pl. a 10,ll-dihidro-5j(3-dimetilaminopropilidén)-5H­-dilbenzo(a,d)-íCÍkloheptén és 10,:ll-dihidro-5-{3--metüami]nopropilidén)-5Hjdibenzo!(Q,d)-ciklolxep­tén. (577.057 és 613.362 sz. belga szabadalom.) Meglepő módon azt találtuk, hogy az (I) ál­talános képletű triciklikus aminők (mely kép­letben Rí R R2 X jelentése hidrogénatom vagy metil­csoport; jelentése klóratom vagy fluoratom; és R3 jelentése hidrogénatom vagy klór­atom ; jelentése etilén-csoport vagy adott esetben halogénatommal helyettesített vinilén-csoport és a szaggatott vonal­lal jelölt. kötés hidrogénezve lehet) és sóik jelentős mértékben fokozott antidep­resszív hatással és erősen csökkent toxicitás­sal rendelkeznek. Az (I) képletű vegyületek a vegyület-csoport ismert képviselőitől abban kü­lönböznék, hogy az ^helyzetben klór- vagy fluoratomot tartalmaznak. E vegyületek külö­nös előnye, hogy antikolinergikus hatással egy­általán nem vagy csak csekély mértékben ren­delkeznek. Az (I) képletű vegyületek ezenkívül az idegrendszerre sokféle hatást gyakorolnak; így narkózis-potencírozó, adrenolitikus, szedatív, antihisztamin-szerű és helyi érzéstelenítő hatá-5 sokat állapítottunk meg. . Az 5-helyzetben exociklikus kettőskötést tar­talmazó (I) képletű vegyületek geometriai izo­meréket képeznek. A fentiekben közölt hatásos 10 tulajdonságokat a geometriai izomerek is mu­tatják. A. geometriai izomereket a továbbiak­ban a-, ül. '^-izomereknek nevezzük. Az (I) képletben R előnyösen klóratomot kép­visel. Előnyösek azon (I) képletű vegyületek, 15 melyekben R2 a 3-helyzetben levő klóratomot és R3 hidrogénatomot jelent, továbbá azon ve­gyületek, melyekben R2 hidrogénatomot és R3 a 9-helyzetben elhelyezkedő klóratomot képvi­sel. Az (I) képletű vegyületek másik előnyös 20 csoportját azok a származékok képezik, ame­lyékiben R2 és R 3 egyaránt hidrogénatomot képvisel. X jelentése előnyösen helyettesítetlen' etilén- vagy vinilén-csoport, mely azonban egy halogénatommal, különösen klór- vagy brómT-25 atommal helyettesített vinilén-csoport is lehet. Az (I) általános képletű vegyületek különösen értékes képviselői az alábbi származékok: 1-klór-l 0,1 l-dihidro-5-(3-metilaminopropil)-5H­-dibenzo(a,d)cikloheptén; l-klór-5-(3-dimetilami-30 nopropilidén)-5H-dibenzo(a,d)cikloheptén (külö-157013

Next

/
Thumbnails
Contents