156893. lajstromszámú szabadalom • Késtartó húsaprító géphez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. VII. 12. (MA—1869) Ausztriai elsőbbsége: 1967. VII. 12. (A 6501/67) Közzététel napja: 1969. VII. 23. Megjelent: 1970. VII. 25. 156893 Nemzetközi osztályozás: A 22 c i1 : i <« i.v"ai Feltaláló: Laska Friedrich gyáros, Linz, Ausztria Tulajdonos: Maschinenfabrik M. u. Ing F. LASKA, Linz, Ausztria Késtartó húsaprító géphez A találmány tárgya késtartó húsaprító géphez több vágókéssel, melyeknél a mozgási pálya su­gara változtatható. Ismert már oryan típusú kés­tartó, melynél annak tengelyére felcsúsztatható kívül hatszögletes hüvelyt alkalmaznak, melyen az egyes vágókések villaszerű talpukkal távol­ságtartó gyűrűk közbeiktatásával vannak elhe­lyezve és anyás csavarok segítségével tengely­irányban összefogva. A kialakítás szerint bár le­hetséges a vágókésefeet az aprítógép körbeforgó pereme alakjának megfelelően egyenként sugár­irányban beállítani, a kések azonban a késtartó tengelye irányában egymás mögött vannak elhe­lyezve, vagyis minden tengelyre merőleges sík­ban csak egy kéis van és így ezeken a kés-síko­kon belül súly és tömeg kiegyenlítés nincs. En­nek magfelelően az ilyen kialakítású késtartók­nál a fellépő kiegyensúlyozatlanság következté­ben főleg a késtartó tengely magasabb fordulat­száma mellett rázódások, kilengések jelentkez­nek, vagyis a kialakítás következtében nem biz­tosítható a gép sima, nyugodt mozgása. Ameny­nyiben a késtartó-egységet további kések hozzá­adásával nagyobbítani, vagy egyes kések lesze­relésével kisebbíteni akarják, úgy az összes kés előzetiesen beállított helyzetét meg kell változ­tatni, vagyis azokat újra be kell állítani, ami je­lentős időt vesz igénybe és emellett fáradságos munka is. Ismert továbbá olyan késtartó is, mely több, egy középső tartótárcsa és két oldalsó szorító-10 15 20 25 30 tárcsa között elhelyezett vágókésből áll, mely kialakításnál a kések a középső tartótárcsák mindkét oldalán egy síkban helyezkednek el, két-két, a tartótárcsában rögzített csapra és talprészük sugárirányban fekvő élével egymás­hoz illeszkednek. Az ilyen kialakítású késtartó bár messzemenően kiegyensúlyozott, nincs azon­ban lehetőség egy, két, vagy több azonos késtar­tót egymás mögött elhelyezni, mivel a kések rögzítettek, vagyis nem beállíthatók és az aprí­tógép pereme, amelynek keresztmetszete kör­szelvénynek felel meg, a késtartó tengelyirányú meghöSiSzabftása esetén a kések forgási pályájá­nak megváltoztatására kényszerít. A- találmány célkitűzése a felsorolt hátrányok kiküszöbölése és húsaprító géphez olyan késtar­tók kialakítása, mely messzemenően kiegyensú­lyozott, ennek következtében a gép nyugodt mozgását magas fordulatszám esetén is biztosít­ja és amelynek beállítása a működtetett kések­kel kapcsolatban gyorsan változtatható. Olyan húsaprító géphez alkalmas késtartóból kiindulva, melynél több vágókést alkalmazha­tunk, melyeknél a mozgási pálya sugara változ­tatható, a találmány szerinti kialakítást az jel­lemzi, hogy a késtartó, egyenként leszerelhető, zárt, önmagában ismert módon legalább két egy­síkban fekvő és tartótárcsa, valamint szorítótár­csa között rögzített vágókésből álló szerelési egységekből állítható össze, mely egységek vá-156893

Next

/
Thumbnails
Contents