156834. lajstromszámú szabadalom • Eljárás N-(1,3-dihidroxi-1-/4'-nitro-fenil)-propil-2-amidinek előállítására

MAGYAR SZABADALMI 156834 NÉPKÖZTÁRSASÁG L ÜB • BC &m„ ^p SZOLGALATI TALÁLMÁNY" i'" '<•' 'W/A ^^HW<\ Bejelentés napja: 1968. IV. 12. (EE—1507) Nemzetközi osztályozás; C 07 c4 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1969. VI. 28. Megjelent: 1970. VII. 25. Feltalálók: Ben'kó Pál ökl. vegyészmérnök, Budai Zoltán oki. vegyészmérnök, Dr. Pallos László oki. vegyészmérnök, Budapest Tulajdonos: Egyesült Gyógyszer- és Tápszer gyár, Budapest Eljárás N-[l,3-di, hidroxi-l-(4'-nitro-fenil)-propil-2]-amidiiiek előállítására Találmányunk tárgya eljárás (I) általános képletű új formamidin-szármiazékok és sóik előállítására. A találmány szerinti vegyületek kiváló antimikróbás hatást mutatnak, egyes származékok a Bacillus ibrevist igen nagy hí- 5 gí'tiás esetén is elölték. "­Az irodalomban az l-(4%nitro'fenil)-2~amino­-1,3-prqpándiolból képzett foirimamidin-szárma­zékok nincsenek leírva. A találmány szerinti (I) képletű vegyületeik 10 — ahol R jelentése helyettesí'tetlen vagy egy vagy két halogénatommial, rövidszénláncú al­kil-, rövidiszénláncú alkoxi-, trihalometil- és/ -/vagy niítiro-osoporttal helyettesített fenil-gyäk; továbbá piridil-, pikolil- vagy naftil-gyök — 15 az l-(,4'-nitro-fenil)-2-aimino-l,3-propándiolból valamely i(II) képletű N-helyettesíte'tt form­imino-éterirel állíthatók elő. A (II) képletben. R jelentésié az (I) képletnél megadott, Rt pedig 1—4 szénatomszámú alkil-gyököt jelent. A re- 20 akciót célszerűen oldószerben, adott esetben az elegy f orráspont-hőmiérse'kletén hajtjuk végre. A reakció igen egyszerű módon, a keletkező alkohol kidesztillálásával csaknem kvantitatív­vá iteihető. Az alkoholt adott esetben azeotrop 25 elegy formájában, esetleg csökkentett nyomá­son távolíthatjuk el a rendszerből. A reakció­elegy feldolgozása során kívánt esetben köz­vetlenül a termékek ásványi-vagy szerves sa­vakkal képzett sóit állítjuk elő a megfelelő ;-;o bázisok elkülönítése nélkül. Abban az esetben, ha racem l^(4'-nitro~fenil)-2-amino~l ,3-propián^ dióiból indulunk ki, a kapott terméket optikai­lag aktív saviakkal rezolválhatjuk, illetőleg az adott esetben optikailag aktív formában kapott vegyületeket ismert módszereikkel iraceimiizál­hatjuk. A szabad báziis formájában előállított vegyületleket ásványi vagy szerves savakkal ké­pezett sóikká alakíthatjuk. A találmány szerinti eljárás az alábbi példá­kon (mutatjuk be, anélkül, hogy a találmány oltalmi körét a példáikra korlátoznánk. 1. 600 ml etanolban oldott 23r 2 g (0,1 mól) L-l-(4'-nitrofenil)-2-amlno-l,3^prqpáind, iolt 19,41 g i(0,l mól) N-(3~nitroifenil)»fQrmiminoetilétar­rel 50—60 C°-on reagáltatunk, majd az oldatot 4 óra múlva bepároljuk. A kapott olajat sósa­vas etanollal elegyítjük. L-N-(3-nitrofienil)-N'­-[l,3-dihidroxi-(4'-nitirotfei niil)Hpropil-2]-for:mami­din hidrokliorid keletkezik, op.: 130—132 C°. 2. Az 1. példa leírása alapján D-N-!(3-nitro­fenil)-N'-[l,3-dihidroxi^l-l (4'-nitrofenil)-p!ropil-2]­-farmamiddn hidrokloridot állítunk elő. Op.: 119—120 C°. 3. 23,2 g (0,1 mól) Lj(4'-nitrofenil)-2-amino­-1,3-propándiolt és 16,42 g (0,1 mól) N-(3-metil­-2Mp:iridil)-for,miminoeitilétert 200 ml benzolban 30—40 iC°-on reagáltatunk, miközben a reak­cióban keletíkező etanolt a benzollal azeotrop 156834

Next

/
Thumbnails
Contents