156804. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cellulóz előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. VI. 27. (BU—437) Amerikai Egyesült Ällamdk-beli elsőbbsége: 1966. VI. 27. (560 876) Közzététel napja: 1969. VII. 23. Megjelent: 1970. VII. 25. 156804 Nemzetközi osztályozás: D 21 b Feltalálók: Tulajdonos: Buckman Stanley Joseph vegyész, Memphis, Amerikai Egyesült Államok, Buckman Laboratories Inc, Kirchen Charles Philip vegyész, Memphis, Amerikai Egyesült Államok, Memphis 8. Terin., Gendron Claude Gilles vegyész, Riverbend, Kanada Amerikai Egyesült Államok Eljárás cellulóz előállítására 1 Találmányunk tárgya eljárás cellulóz előállí­tására cellulóztartalmú anyagokból szulfát- ill. szulfiteljárássa. Találmányunk tehát cellulóz előállít vonatkozik cellulóztartalmú anya­gokból (pl. faszeletekből) a szulfát-, ill. szulfitel­járással történő feltárás útján, és találmányunk az ismert eljárásokkal szemben jelentős előnyö­ket mutat. Minthogy a cellulóz szulfát-, ill. szulfitel járás­sal történő előállítási eljárásai a szakember szá­mára j elismertek, ezeket részletesebben nem is­mertetjük. Ezen eljárások részletesen Sven. A. Rydholm „Pulping processes" c művében (Inter­science Publishers New York, London és Sydney, 1965) különösen az 576—649. oldalon és a „Pulp and Paper Science and Technology" c. könyvben, I. kötet „Pulps" (Kiadó: C. EarlLibby, McGraw-Hill Book Co., New York 1962) különösen a 9. és 10. fejezetben kerültek ismertetésre. A „szulfit­eljárás" kifejezésen ammónium-, alkáli- és alká­liföldfémbiszulfit- vagy -szulfit-oldatokat alkal­mazó, semleges vagy savas körülmények között végrehajtott eljárások értendők, (biszulfit és -iszulfit-el járások). A szulfit-eljárással nagy mennyiségű cellulózt álllítanak elő, az eljárás azonban számos hátrány­nyal jár. így pl. a szulfit-ípar a felhasználásra kerülő fanyersanyag-fajtával szemben sok köve­telményt támaszt. További hátrányt jelent, hogy a főzésnél felhasznált vegyszerek visszanyerése és a hulladéktermékek (melyek mennyisége kb. 10 15 20 25 30 a faaanyag felének felel meg) értékesítése nehéz­kes. Amennyiben a vegyszereket nem nyerik vissza, nyilvánvalóan meg kell találni azok eltá­volításának módját. A hulladéklúgok eltávoítása a szulfit-eljárás gazdaságosságát közvetlenül rontó tényező és ezt a problémát az ilyen lúgok nyilvános vizekbe történő kieresztését tiltó tör­vények még csak súlyosbítják. Bár a szulfát-el­járással a legtöbb faféleiség feltárható, ez az el­járás sem teljesen, kielégítő. Így pl. a termelési egységenként szükséges tőkeberuházás nagyon nagy. Találmányunk fő célkitűzése olyan szulfit-el­járás kidolgozása cellulóz előállítására, melynél az ismert eljárások hátrányait kiküszöbölhetjük. Találmányunk további célkitűzése olyan cellu­lóz-előálllítási eljárás kidolgozása, melynél a fel­használt különböző vegyszerek mennyisége csök­kenthető. Találmányunk másik célkitűzése olyan cellu­lóz-előállítási eljárás kidolgozása, melynél a cel­lúlóz-összkitermelést növelhetjük. Találmányunk egyéb célkitűzéseit és előnyeit a leírásban ismertetjük. A fenti és azokhoz hasonló cékitűzéseket az alábbiakban ismertetésre kerülő találmány sze­rint érhetjük el; a leírásban bizonyos föganato­sítási módokat részletesen ismertetünk. A külön­böző foganatosítási módok közül (melyeknél ta­lálmányunk alapelvei alkalmazhatók) azonban részletesebben csak néhányat ismertetünk. 156804

Next

/
Thumbnails
Contents