156793. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet pépes anyagnak forgácsalakú, szilárd termékké való átalakítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS i " n i i ii i - ír 1 tri in I -ftiiirfiTiíifri «rmiif iriíiiiT - r r i /-in Bejelentés napja: 1967. XII. 08. (BA—2005) Olaszországi elsőbbsége: 1966. XII. 10. (779.813) Közzététel napja: 1969. VII. 23. Megjelent: 1970. VIII. 25. 156793 Nemzetközi osztályozás: F 26 b Xftfflti Feltalálók: Ballestra Mario mérnök, Dr. Triíberti DomeniCo mérnök, Milano, Olaszország Tulajdonos: Ballestra S. P. A., Milano, Olaszország Szerkezet pépes anyagnak forgács alakú, szilárd termékké való átalakítására A találmány szerkezet pépes anyagnak for­gács alakú, lényegében azonos nagyságú szilárd termékké való átalakítására, amely forgó elem­ből és a pépes anyagot folyamatos henger vagy prizma anyagban hozzávezető szervből, továbbá a hozzávezető szervet és a forgó elemet körül­fogó, a forgásokat gyűjtő tölcsérhez vezető bur­kolatból áll. Ismeretesek szerkezetek, amelyeknél a fűtő­köpennyel körülvett szállítóberendezés aprító és melegítő kamrával van társítva és ventillátorral van úgy összekötve, hogy a fűtőköpenyből elszí­vott gázok a szárítandó anyagot az aprítókamrá­ból egy ütközőfelületnek repítsék neki. Ez a be- . rendezés azonban nem tudja ä pépes anyagot meghatározott nagyságú forgácsokká ill. szilán­kokká alakítani, mivel az ütközőfelületnek nin­csenek különlegesen kialakított fogai. A forgó ütközőelem körül levő rögzített falak következ­tében a szilárd részecskék a falnak ütköznek és az aprítókamrában szétdarabolt részecskék el­porladnak. Ismeretes továbbá egy porlasztóbe­rendezés, pépes anyag szállítására, amelynél a hozzávezető szerkezet részben vagy egészben egy vagy több gázfúvókával van körülvéve. Ez­zel a szerkezettel a pépes anyagot nyomás alatti gázsugár segítségével fokozott kerékhez vezetik hozzá, hogy a porlasztó hatást növeljék, azonban azonos nagyságú, forgács alakú, szilárd termék­ké a pépes anyagot ezzel a berendezéssel sem le­het átalakítani. A találmány célja éppen az, hogy olyan pép­szerű anyagot, amely eléggé szilárd állapotban van ahhoz, hogy extr.událni lehessen azonos nagyságú forgácsokká ill. szilánkokká alakít-5 sa" át. A találmány értelmében ezt azáltal érjük el, hogy a forgó elem lényegében hengeresen van kialakítva és több fogazott tárcsából áll, ame-10 lyek a prizma vagy henger alakú pépes anyag kiömlési irányára lényegében merőlegesen forgó tengelyre vannak mereven rögzítve, és a foga­zott tárcsák meghatározott vastagságú gyűrűk útján egymással párhuzamosan, egymástól 15 egyenlő távolságban vannak elhelyezve és a for­gástengellyel 20 C°-nál kisebb, előnyösen 15— 10°-os szöget zárnak be. A találmány szerinti szerkezet döntő előnye, hogy a pépes anyagból előre meghatározott 20 mértékű forgácsokat állít elő és megakadályozza, hogy porszerű anyag képződjön, mivel a túl fi­nom poralak bizonyos esetekben nem kívánatos, így pl. a találmány szerinti szerkezet rendkívül jól alkalmazható forgács ill. szilánk alakú szin-25 tetikus mosópor előállítására, amelynél a forgá­csok, ill. szilánkok nagyságát előre meg kell ha­tározni, mivel a túl finom poralak a terméket kívánt tulajdonságaitól megfosztja. A forgácsok hosszát és vastagságát a fogazott 30 tárcsák kerületi sebességének, a fogak osztásá-156793

Next

/
Thumbnails
Contents