156791. lajstromszámú szabadalom • Eljárás savamidok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTARS ASÄG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. VIII. 04. (BA—1962) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. VIII. 05. (F 49 878 IV d/12 p) Közzététel napja: 1969. VII. 23. Megjelent: 1970. VII. 25. 156791 NemzetKözi osztályozás: C 07 C4 Feltalálók: Oediger Hermann, Köln-Stammheim, Oberdorf Anton, Wuppertal-EIberfeld, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft cég, Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás savamidok előállítására A találmány tárgya eljárás új savamidok elő­állítására aromás laktonokból és aminokból. Ismeretes már, hogy o-hidroxifenileeetsav­-laktont és ammóniát o^hidroxä-fenilecetsav­amiddá alakítanak [ld. Liebigs Ann. Chem. 313, 5 79 (1900)]. Ugyanúgy átalakíthatják az etilén­diamint ![Annalen 415, 26 (1918)] és anilint [Annalen 313, 79 (19O0)]. Azt tapasztaltuk, hogy új savamidokat ka- IQ punk, ha I általános képletű laktonokat — ahol Rí hidrogénatomot vagy pedig egy vagy több hidroxilcsoportot jelent, X jelentése —CH2-csoport vagy S-atam és Y, ha X jelentése —CH2— csoport, oxigiénatomot jelent és ha X 15 jelentése S-atom, Y szántén S-atamot képvisel — II általános képletű aminokkal — amely kép­letben R2 alkil-, alkenil- vagy metilénfcarbon­savalkilészter-csoportot jelent és R3 hidrogén­atomot képvisel vagy jelentése megegyezik az 20 R2-vel, valamint R2 és R3 , a nitrogénatommal együtt heterociklusos gyűrűt képezhetnek — reagáltatunk oldószer jelenlétében, és a reakció­elegyből elkülönítjük a III általános képletű vegyületeket, amelyeikben Rj, R2, R3, X és Y 25 a fent megadott jelentésű. Laktonként aromás, öttagú gyűrűs laktono­kat, pl. o4iidroxifenile)oetsavlaktont, homogen­tizinsavlaktont, 5-ihidrox<i-2-tion-l ,3-benzoxatiolt stb. használunk. 30 Alkalmas aminők pl. a morfolin, pirrolidin, piperidin, 4-metil-ZÍ3 -piperidein, piperidin-4-kar­bonsavmetilészter, dietilamin, aminoecetsavme­tilészter, allilamin stb. Oldószerként olyanokat alkalmazunk, amelyek a reagensekkel szemben közömbösek, pl. szén­hidrogéneket, így ciklohexánt, benzolt, étereket, így dietilétert vagy tetrahidrofuránt, alifás ész­tereket, így ecetsavas etilésztert, tercier bázi­sokat, így piridint, poláris oldószereket, így acetonitrilt vagy dimetilformamidot. Alkalmaz­hatjuk ezeknek az oldószereknek az elegyét is. Célszerűen 1 mól láktont 1,0—1,2 mól meg­felelő aminnal reagáltatunk. Az amin feleslege nem károsítja a kénmentes laktonokat, azonban kén-tartalmú laktonok esetében el kell kerülni az amin-felesleget, • mert az mellékreafcciókhoz vezet. A reakció folyamán alkalmazott hőmérséklet a reakcióképességtől függ és az —50 C° és + 150 C° között, előnyösen —20 C° és +100 C° között van. A rekaciók közül számos exoterm. Az alkalmazott reagensektől függően a reakcióidő 15 perc és 5 óra közötti. A találmány szerint előállítható új vegyüle­tek erős epehajtó tulajdonságúak, és részben felülmúljak az ismert epehaj tószerek hatását tekintettel a hatáserősségre, ill. a hatás tarta­mára. A vegyületek közül néhány emellett meg-156791

Next

/
Thumbnails
Contents