156627. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyógyászati hatású [(2-metilénalkanoil)-fenoxi]-alkánkarbonsavak előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. I. 09. (ME—829) Amerikai Egyesült ÁlIamok-beli elsőbbsége: 1966. I. 14. (520.670) Közzététel napja: 1969. IV. 25. Megjelent: 1970. VI. 30. 156627 / v 12 o 11—18 Nemzetközi osztály: C 07 c3 Oecimál osztályozás: Feltaláló: Cragoe Edward Jethro jr., Lansdale, Pennsylvania, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Merck & (X)., Inc., Rahway, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok Eljárás gyógyászati hatású [(2-metiIénalkanoil)-fenoxi]-alká:nikarboiT savak előállítására 1 A találmány tárgya új eljárás gyógyászati hatású [(2-metilénalkanoil)-f enoxi] -alkánkar­bonsavak előállítására. .Farmakológiai vizsgálatok alapján bebizonyo­sodott az, hogy az említett termékek hatékony 5 diuretikus és sóürítő hatású gyógyszerek, ame­lyek az elektrolit és folyadékvisszatartással kap­csolatos megbetegedések, valamint magas vér­nyomás gyógykezelésében használhatók. Ha a találmány szerinti vegyületeket a szoká- 10 sos gyógyászati hordozóanyagokkal gyógyászati készítmények formájában adagoljuk, akkor ezek a termékek hatékonyan csökkentik az emberi testben levő nátrium- és kloridionok mennyisé­gét, a szövetekben felgyülemlett folyadékot 15 mozgékonnyá teszik és általában az ödémával kapcsolatos kóros állapotokat enyhítik. A találmány szerinti eljárás azzal jellemezhe­tő, hogy valamely pl) általános képletű [i(2-szer­vestiometil-alkanoil)-f enoxi] -alkánkarbonsavat 20 lúgos reakciófeltételek között valamely, a szer­ves mer kaptáncsoport eltávolítására alkalmas vegyszerrel éspedig egy fémoxiddal vagy fém­nitráttal reagáltatunk, majd a képződött kar­bonsavsó-intermediert valamely savval kezeljük 25 és így a kívánt (II) általános képletű [(2-meti­lén-alkanoil)-f enoxi] -alkánkarbonsavat kinyer­jük. A leírt reakciót az A reakcióvázlaton szem­léltetjük. A reakcióvázlaton szereplő egyes szubsztituensek jelentése a következő: 30 2 R hidrogénatom, alkil-, trihalogénmetil-cso­porttal szubsztituált rövidszénláncú alkil-, cikloalkil-, pl. mononukleáris 5—6 szén­atomos cikloalkil-, mint ciklopentil-, ciklo­hexil-csoport stb., alkilcikloalkil-, pl. mono­nukleáris 5—6 szénatomos alkilcikloalkil-, mint 4-metilciklohexil-csoport stb. és mo­nonukleáris aril-csoport; R1 alkil-, hidroxialkil-, merkapto-csoporttal szubsztituált hidroxialkil-, hálogénalkil-, polihalogénalkil-, karboxialkil-, alkoxikar­bonilalkil-, alkánamido-csoporttal szubsz­tituált karboxialkil, aminoalkil-, amino-cso­porttal szubsztituált karboxialkil-, aralkil-, mint fenilalkil-csoport, alkenil-, cikloalkil-, aril-, karboxifeTiil-, alkanoil-, benzoil-, 2-(y­-L-glutamilaim:ino)-2H(N-karboxi:metiIkarb­amoil)-alkil- ós karboximetoxi-benzoilalkil­-csoport, amelynek benzol-gyűrű je helyette­sítetlen vagy 1—4 X szubsztituenst tartal­maz; X szubsztituensek azonosak vagy eltérőek, és­pedig hidrogénatomok, halogénatomok, tri­halogén-metil-, rövidszénlánteú alkil-, rövid­szénláncú alkoxi-csoportok lehetnek, ha pe­dig két X szubsztituens a benzol-gyűrű szomszédos helyzetében van, akkor a ben­zol-gyűrű kapcsolódási gyököt, pl. trimeti-156627

Next

/
Thumbnails
Contents