156604. lajstromszámú szabadalom • Automatikus biztonsági berendezés forgó alkatrészekhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1968. IV. 11. (FO—472) Közzététel napja: 1&69. V. 27. Megjelent: 1970. VI. 01. 156604 •i Á 4-Szabadalmi osztály: 82 b 10—20 Nemzetközi osztály: B 04 b osztályozás; Decimái Feltaláló: Sípos László gyártmánytervező, Budapest Tulajdonos: Fővárosi Vasipari Vállalat, Budapest Automatikus biztonsági berendezés forgó alkatrészekhez A találmány automatikus biztonsági beren­dezés forgó alkatrészekkel szembeni védelemre. Mint ismeretes, a különböző berendezések­nél, amelyeknél forgó alkatrészek sérüléseket okozhatnak, a forgó alkatrészek elleni véde- b lemről gondoskodni kell. Ez a védelem azon­ban igen nehéz feladatot ró a gépszerkesztőkre, Ugyanis tökéletes biztonság csak akkor érhető el, ha a forgó alkatrész csak a berendezés tel­jes leállása után válik hozzáférhetővé. Erre a 10 célra többféle megoldás született. Az egyik ilyen megoldás- a centrifugáknál alkalmazott légzár, amelynek nyelve a centrifuga dob for­gása által keltett légmozgásra kitér és rete­szeli a fedelet. Ez a megoldás azonban csak 15 bizonyos fordulatszámig nyújt biztonságot. Ugyanis alacsonyabb fordulatszámnál keletkező légmozgás már csekély a reteszeléshez. Másik ismert megoldás a forgótömeg fékezési idejét hozza összhangba elektromos vagy mechani- 20 kus, esetleg a kettő kombinációjából származó rendszerrel. Ennek a megoldásnak viszont az a hátránya, hogy a fékezési időt azonos for­dulatszámoknál és fékező erőknél a fékszalag kopása befolyásolja. 25 A találmány célja a fenti hiányosságok ki­küszöbölése és egy olyan biztonsági berende­zés létesítése, amely a berendezés teljes lezá­rásáig rögzít, tehát, amely a még fékezve las- SO suló forgó alkatrészhez sem enged hozzájutást. A találmány azon a felismerésen alapszik, hogy a fenti célnak eleget tehetünk, ha a forgó tö­meg fékezésekor a fékszerven fellépő erőt elektromos kapcsoló működésére használjuk fel és ezzel az elektromos kapcsolóval az elektro­mos biztonsági berendezést bekapcsolva tart­juk mindaddig, amíg a fékező erő egyáltalán fennáll, illetve amíg a forgási sebesség 0-ra není csökken. A fentiek értelmében a találmány szerinti biztonsági berendezésnek, amelynek tengely körül billenthető védőszerve pl. fedele és súr­lódó betétes fékszerkezete van, a védőszerv tengelyén ékelt • horonnyal ellátott tárcsával, valamint a tárcsa hornyába rugó ellenében elektromágnessel behúzható reteszelő karral, továbbá a súrlódó fékszerkezetnek fékezési ál­lapotban rugó ellenében elbillenthető felfüg­gesztéssel és a fékszerkezet egyik elbillenthető szervének útjában álló, a reteszelést végző elektromágnessel elektromos kapcsolatban álló pillanatkapcsolóval rendelkezik. A találmány szerinti berendezés, továbbá a reteszelő kar ál­tal működtetett, az indító kapcsolóval sorbakö­tött segédindító kapcsolóval rendelkezik. A találmány szerinti fékszerkezet előnyösen szalagfék. A fékszalag végein kétkarú emelők­re van erősítve, az egyik emelő a fékszalag csatlakozóhelyével ellentétes -oldalán féklazító 156604

Next

/
Thumbnails
Contents