156485. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szubsztituált benzimidazol-származékok és ilyen vegyületeket tartalmazó készítmények előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÄLMÄNY1 HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. XII. 09. (FI—371) Nagy-Britanniai elsőbbsége.: 1966. XII. 10. Közzététel napja: 1969. IV. 25. Megjelent: 1970. V. 15. 156485 HUAIEÍSH« JjjjfcMlUSJlfi/K^ KtWíi * •^ 1-l:\in V^'" SzabadalmI~osztály: -12 p 6—10 Nemzetközi osztály: C 07 d4 Decimái osztályozás: Feltalálók: Parsons John Henry, Saffron Waiden, Essex, Percival Albert, Hauxton, Cambridgeshire, Newbold Geoffrey Tattersall, Saffron Waiden, Nagy-Britannia Tulajdonos: Fisons Pest Control Limited, Harsiton, Cambridgeshire, Nagy-Britannia Eljárás szubsztituált ~ benzimidazol- származékok és ilyen vegyületeket tartalmazó készítmények előállítására A találmány tárgya eljárás fiziológiai haté­konyságú szubsztituált benzimidazol-származé­kok és ilyen vegyületeket tartalmazó mezőgaz­dasági és hasonló célra felhasználható készít­mények előállítására. 5 A 427 82:3 számú svájci szabadalmi leírás egyes szubsztituált 2-trifluormetil-benzimidazo­lokat isimertet. Ezek a vegyületek általában fiziológiai hatásúak, főként pedig mint •gyomír­tószerek használatosak. Azt találtuk, hogy a io megfelelő szubsztituált 2-monoklóir-difluoirbenz­imidazolok növelt hatékonyságú kártevőirtószer­ként alkalmazhatók. A találmány szerinti benzimidazol-származé- 15 kok számos területen 'használhatók kártevők irtására, különösen beváltak hatékonyságuk folytán gyomirtószerként, rovarirtószerként, pu­hatestűek elpusztítására, továbbá fungicid és bakteriéid hatóanyagként. 20 A találmány szerinti új szubsztituált benz­imidazolszárimazétooikat a csatolt (I) általános képlettel jellemezzük. E képletben R1 , R 2 , R 3 és R 4 azonos vagy eltérő, és pedig 25 alkil- (pl. 1—6 szénatomos alkil-, mint metil-, etil- vagy propil-csöport), nitro­csoport, halogénatom (pl. klór-, bróm­vagy fluoratom), R5 pedig hidrogénatom. 30 A találmány oltalmi körébe tartoznak azdk a fiziológiailag hatékony vagy kártevők-tó ké­szítmények is, amelyek hatóanyagként valamely fentiekben felsorolt szubsztituált benzimidazol­szánmazákot tartalmaznak. Ezekben a készítmé­nyekben a hatóanyag rendszerint legalább egy nedvesítőszerrel, iners hígítóanyaggal vagy ol­dószerrel elkevert állapotban van. A találmány szerinti készítményekkel külön­féle anyagok, növények, állatok, a talaj, földi­vagy víziterületeik kezelhetők, amelynek során a készítményt a kívánt alkalmazási területre juttatjuk. A találmány szerinti készítménnyel bármely termék kezelhető, amely káros mikro­organizmusaik hatásának van kitéve, ilyen ter­mékek közé sorolhatók a textil, papír és fából készült termékek. A találmány szerinti szubsztituált benzimid­azol származékok számos területen fiziológiai vagy kártevőirtó hatást fejtenek ki. Egyes ve­gyületek főként rovarirtószer, gyomirtószer, fungicid- vagy fungisztatikus hatóanyagként bizonyulták megfelelőnek. A találmány szerinti szuibsztituált benzimid­azolszármazékök több fajta módszerrel állítha­tók elő. Számos szubsztituált benzimidazol származék előállítható oly módon, hogy a megfelelő 2-tri­klórmetil-lbenziimidazolt fluorozzuk, pl. aceto-156485

Next

/
Thumbnails
Contents