156405. lajstromszámú szabadalom • Eljárás öntöttvasból vagy ötvözött öntöttvasból készített, süllyesztéses préseléssel kialakítandó, könnyűfém alaktestbe való beágyazásra alkalmas betét előállítására

MAGVAK NÉPKÖZTÁRSASÁG V "^r ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. V. 24. (MA—1721) Német Szövetségi 'Köztársaság-béli elsőbbsége: 1966. V. 24. (M 69 601 VI a/31 b1) Közzététel napja: 1969. III. 24. Megjelent: 1970. IV. 15. 156405 •' '•' 12 j i f ? * Szabadalmi osztály: 31 c 1—5 Nemzetközi osztály: B 22 d Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. Meyar-Rässler Erich mérnök, Stuttgart, Löffler Wolfgang mérnök, Stuttgart-Monchsfeld, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Mahle Kom. Ges., Stuttgart-Bad Cannstatt, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás öntöttvasból vagy ötvözött öntöttvasból készített, süllyesztéses préseléssel kialakítandó, könnyűfém alaktestbe való beágyazásra alkalmas betét előállítására A találmány tárgya eljárás olyan öntöttvas­ból vagy öntöttvas-ötvözetből előállított betét­munkadarab készítésére, .mely alkalmas vala­mely süllyesztéses préseléssel készült könnyű­fém alaktest belsejébe való beágyazásra, és amelynek a könnyűfém alaktesttel érintkezésbe hozott felületein számos szabálytalan kialakí­tású kiugrás és üreg van. Már ismert fémből vagy ötvözött anyagból előállított többrészű öntött darabak előállításá­nál, melyek részei különböző olvadáspontúak, a magasabb olvadáspontú fémből készült, elő­regyártott, lényegileg hengeres darabot, mely­nek köpenyfelületén számos szabályt alán ki­ugrás és üreg van, nyomással alkalmazott ön­tés formájába juttatni és azt a nyomás alkal­mazásával történt öntési eljárás során a ki­sebb hőmérsékleten olvadó anyaggal körülön­teni; ennek során ez az anyag iá nyomás ha­tására az előregyártott darab üregeibe, illetve a kiugrások és a köpemyfelület között levő te­rekbe hatol be és ilyen módon egy bensőséges anyag-összekapcsolódást biztosítunk. Ugyancsak ismertek már ilyen anyag-össze­kapcsolódásra alkalmas hasadozott felületű da­rabok előállítására alkalmas eljárások is. Így pl. már ismert a beöntött futópersellyel kikép­zett könnyűfémhengerek előállításához alkal­mas, szürkeöntvényből készült perselyeket a centrifugái-öntési eljárás után porózus forma­bevonattal önteni, aminek során a bevonat szemcséi a perselyek külső köpenyfelületén le­rakódnak és szabálytalan csap alakú nyúlvá-5 nyakat alkotnak, melyek alkalmasak á szük­séges összekapcsolódás létesítéséré. Ezek azon­ban Viszonylag rendkívül ridegek és így köny­nyen letörnének, ha azokat körülöntés helyett nyomás segítségével akarnák valamely könnyű-10 fém darabba beágyazni. Ezen túlmenően az is­mert centrifugái-öntési eljárással csupán per­selyek és egyéb üreges, henger , alakú öntvé­nyek állíthatók elő, melyeknél szabálytalan alakú kiugrások és üregek, a kívánt módon. 15 csupán a külső köpeny felületen vannak. Ismert továbbá perselyeknek ugyancsak centrifugáló öntési eljárással való készítése is. melynél azonban laza, hoimofezeincsékből álló 20 bevonatot alkalmaznak. Ennek az eljárásnak a folyamán öntés alatt a homokszemcsék a per­sely köpenyfelüHetébe ágyazódnak, majd az ön­tési művelet befejezése után onnan kémiai útón ismét eltávolíthatók, úgyhogy az előze-25 tesen beágyazódott homokszemcsék megfelelő szabálytalan üregeket létesítenek. Ez az eljá­rás, mivel ugyancsak centrifugái-öntési eljárás­nál alkalmazható, felhasználási területét illető­en ugyancsak rendkívül korlátozott. Emellett 30 jelentős időráfordítást igényel és költséges is. 156405

Next

/
Thumbnails
Contents