156381. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szulfanilamid-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAL LEÍRÁS I Bejelentés napja: 1967. III. 23. (GE—644) Svájci elsőbbsége: 1966. III. 24. Közzététel napja: 1968. XII. 23. Megjelent: 1970. IV. 15. 15638t Szabadalmi osztály: 12 o 23—24 Nemzetközi osztály: C 07 c5 Decimái osztályozás: Feltaláló: Dr. Dietrich Henri vegyész, Arlesheini, Svájc Tulajdonos: J. R. GEIGY A. G. cég Basel, Svájc Eljárás szulfanilamid-származékok előállítására i A találmány új szulianilamid származékok előállítási eljárására, továbbá ezeket az új ve­gyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények előállítására és ezek alkalmazására vonatkozik. Eddig nem voltak ismertek az I. általános képletű vegyületek, valamint szervetlen és szerves savakkal képezett addíciós sóik — e képletben R legfeljebb 5 szénatomos rövádszénláinoú alkil­csoportot, vagy legfeljebb 10 szénatomos m>o­nacikloalifás szénhidrogéngyököt jelent. Azt találtuk, hogy ezek a vegyületek értékes farmakológiai tulajdonságokkal, különösen erős hiipoglikémiás hatással rendelkeznek. Ez egyál­talán nem volt várható, mivel ismert tény, hogy a szullfaguanidin és N-alkilszármazékai csakúgy mint az N-i(ilHÍimidazolm-2-il)-p^klór­benzalszulfonaimid semmiféle hipoglikémiiás ha­tással nem rendelkeznek. Az N-(l-itmidazoliin-2--iil)Hpj klóribe!nzolszulfio,namád éppúgy, mint az I. általános képletű vegyületek gyűrűs guanidin­-csoportozatot tartalmaznak. A hipoghkémiás hatású arilszulf onilnkanbamid származékok gyű­rűs analógjai, nevezetesen az l-arilszulfonal-2--imjidazolidmoiniak ezzel ellentétben hlpergliké­miás hatásúak. Az I. általános képletű vegyü­leteknek — ellentétben a szulfaguanidinnal és az N-szulfaniiMl-:N'-alkilkarlbam;i'd szánmazékak­fcal — nincs baktériumellenes hatásuk. A talál­mányunk szerint előállított új vegyületek peiro­rálisan vagy pairenterálisan alkalmazva a cu-5 koribetegség kezelésére alkalmasak. Az I. általános képletű új vegyületekiben R rövidszénláncú alkilcsoportként pl. metil-, etil-, propil-, izopropil-, butil-, izabutil-, szek.butiil-, 10 terc.butil-, pentil-, izopentil-, 1,1-dimetilpiropil-, valamint 2,2-dimeitilpropil-gyökíöt és monoeiklo­aliifás szénhidrogiénjcsoportként ciklopriopil-, cik­lopropilmetil-, ciklobutil-, ciklohutilmetil-, ciklo­pentil-, ciklopentilmetil-, ciklolhexil-, cikliohexil-15 metil-, cikloihexiletil-, cikloiheptil-, cikloheptil­metil-, ciklooktil-, ciklodktlmetil-, ciktonoinil-, ciklodecil-, 2-eiklopenten-J l-il-, 2^cokloihexen-l-il-, 3~cifclahexen->l-il-, 2-metil-í2-ciklohexen-4-il-, 3--metil-2-ciklohexen-l-iil-, 3^metil-i5nizopropil^2-20 -ciklahexenHl-il- és 4-eiklookten-l-ilHgyököt je­lenthet. Az I. általános képletű vegyületeket találmá­nyunk szerint úgy állítjuk elő, hogy valamely 25 II. általános képletű szulfonsav reakcióképes funkcionális származékát — e képletben X hidrolízissel, redukcióval vagy reduktív ha­sítással aminoicsoporttá átalakítható gyököt 30 jelent — 156381

Next

/
Thumbnails
Contents