156339. lajstromszámú szabadalom • Aktív földpotenciálkiegyenlítő kapcsolás váltakozóáramú mérőhidakban

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. IV. 15. Közzététel napja: 1969. II. 22. Megjelent: 1970. III. 20. (TO—721) 156339 könyvtár * *, Szabadalmi osztály: 21 e 29—36 Nemzetközi osztály: G 01 r Decimal osztályozás: Tóth Endre oki. villamosmérnök, Temesi Ernő oki. villamosmérnök, Zoltai József oki. villamosmérnök, Budapest Aktív földpotenciálkiegyenlítő kapcsolás váltakozóáramú mérőhidakban A találmány tárgya olyan aktív elemekkel működő új kapcsolás, amely a váltakozóáramú mérőhidak külső szórt impedanciáinak hatás­talanítását az ún. földipotenoiálkiegyenlítés el­vén oldja meg. 5 A földelési pont megválasztása szempontjából a mérőhidak két csoportba sorolhatók: vannak olyan mérőhidak, melyeknek egyik csomópont­ja földelt, és vannak Olyanok, ahol a földelt pontot a hídon kívül választják meg. 10 Felépítés és kezelhetőség szempontjából ál­talában előnyösebb, ha a híd valamelyik cso­mópontja földelhető, de ennek a kapcsolásnak a használhatóságát több tényező korlátozza. Az egyik csomópontjukban földelt mérőhidak im- 15 pedanciáit rendszerint egyszeres, vagy többszö­rös, a mérahíd megfelelő pontjaihoz kapcsolt árnyékoló rendszer veszi körül. Az ilyen ár­nyékolások megnövelik a hídágakkail párhuza­mosan kapcsolódó szórt kapacitásokat (amelyek 20 egy részét teszik ki az ún. belső szórt impe­danciáknak). Ezek a szórt kapacitások megne­hezítik, bizonyos frekvenciahatár fölött lehetet­lenné teszik a híd belső kompenzációját, továb­bá a mérendő impedancia általában változó 25 értékű szórt kapacitásokat visz be a rendszer­be, ennek kompenzációjáról külön kell gondos­kodni, amli sokszor nehézkes, vagy éppenséggel keresztülvihetetlen. Igényesebb mérések esetén gyakran kívánatos, hogy a mérendő impedan- 30 cia is különleges árnyékolással legyen körül­véve, aimi többnyire nehezen oldható meg. Mind­ezek a tényezők a rendszer alkalmazhatóságát pontosság illetve frekvenciahatár szempontjából erősen korlátozzák. Ezt a földelési rendszert elsősorban olyan mérőhidakban alkalmazzák, ahol az impedancia jellegét meghatározó, egyet­len komponenst kell csupán mérni (pl. teker­csek esetébein kizárólag az induktivitást). Az előbbi földelési rendszer hibáitól mente­sek azok a mérőhidak, melyeknek egyik cso­mópontja sincs közvetlenül földelve. A földelt pontot a hérőhídon kívül választják meg, ehhez kapcsolják a híd valamennyi eleimét körülvevő árnyékolást. A külső földelt pont alkiaíknazása a szórt impedanciák vonatkozásában azt jelenti, hogy a szórt impedanciákat hatásuk ül. koni­penzálhatóságuk szempontjából két minőségileg különlböző csoportra oszthatjuk: továbbra is beszélhetünk belső szórt impedanciákról, (a hídágakkal párhuzamosan), amelyek hatása az árnyékolt hidakéhoz hasonlóan, de kisebb mér­tékben érvényesül, tehát ezek kompenzációja lényegesen nagyobb frekvenciahatárig megvaló­sítható, mint az előbbi esetben, és beszélhetünk külső szórt impedanciákról (a hídpontok és a külső föld között), amelyek hibát okozó hatása megszüntethető. A mérendő impedancia által bevitt változó értékű földkapacitások viszony­lag könnyen hatástalaníthatók, nem szükséges 156339

Next

/
Thumbnails
Contents