155941. lajstromszámú szabadalom • Kiegyensúlyozó szerkezet nyolchengerű V-elrendezésű dugattyús gépekhez, elsősorban belsőégésű motorokhoz

MAGYAR NÉPKÖZT ARSASAG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1967. X. 16. (GA—870) Közzététel napja: 1968. XI. 22. Megjelent: 1969. X. 30. 15S941 c l- r X / • ' r. Szabadalmi w~.A álv: 46 a11 Nemzetközi osztály: F 02 b i? Decimal osztályozás: Feltalálók: Ágotái Ferenc oki. gépészmérnök, Csóka János oki. gépészmérnök, Kovácsházy Ernő oki. gépészmérnök, Gazdag János technikus, Budapest. Tulajdonos: Ganz-MÁVAG Mozdony-, Vagon-és Gépgyár, Budapest Kiegyensúlyozó szerkezet nyolchengerű V-elrendezésű dugattyús gépekhez, elsősorban belsőégésű motorokhoz A találmány kiegyensúlyozó szerkezet nyolc­hengeres, V-hengerelrendezésű dugattyús gé­pekhez, elsősorban belsőégésű motorokhoz. A dugattyús gépek teljes mértékű kiegyen­súlyozása korábban általában nem volt szük­séges. Az utóbbi időben nagymértékben elter­jedtek a V-hengerelrendezésű gépek, különö­sen a járműmotorok, melyek nagy fordulatszá­ma az eddigieknél tökéletesebb kiegyensúlyo­zást tesz szükségessé, elsősorban vasúti diesel­motor kocsiknál, közúti személygépkocsiknál és autóbuszoknál, valamint ku'önleges híradás­technikai aggregátumoknál és hajó segédgépek­nél; általában minden olyan alkalmazásban, ahol a kiegyenlítetlenségből származó rezgé­sek és zaj nem engedhető meg. A nyolchengeres V-hengerelrendezésű dugaty­tyús gépek, pl. belsőégésű motorok tömegerői­nek kiegyensúlyozatlansága folytán a motor­ban szabad tömegerők lépnek fel, ha a for­gattyús tengely négy forgattyú ja egy síkban van elhelyezve. Az így jelentkező rázóerő ká­rosan hat a gép üzemi viselkedése és élettar­tama szempontjából, akár stabil, akár mobil gépről van szó. A forgattyúk 90°-os elékelése esetén szabad billentő-nyomaték jelentkezik. Ez utóbbi esetben a szabad billentő nyomaték a forgattyútengelyre szerelt és azzal együtt forgó ellensúlyókkal teljes mértékben kiegyen­líthető, de csak abban az esetben, ha a V­-hengerelrendezésű gép hengerszöge 90°-kal egyenlő. Ha a V-hengerszög a derékszögtől el­térő, akkor a kiegyensúlyozás már csak rész-5 leges, és többkevesebb szabad billentő-nyoma­ték a gép függőleges és vízszintes síkjában egyaránt marad. Ezeket a szabad nyomatéko­kat nem lehet egyszerű szerkezeti megoldás­sal kiegyenlíteni. 10 Tekintettel arra, hogy a V-elrendezésű gé­pek, különösen a motorcsalád elvén épített különféle hengerszámú V-motorok hengerszö­ge általában 90°-nál kisebb, a billentőnyoma­ték jelentkezik és a fentiekben vázolt káros 15 hatással jár. Vasúti motoroknál a hengerszö­get a jármű mérete is korlátozza, ami ugyan­csak a kisebb hengerszög felvételét teszi szük­ségessé. Minthogy valamennyi, de különösen a járműmotorok kiegyensúlyozottsága fontos 20 követelmény, a gyakorlatban legtöbbször elő­forduló, 90°-tól eltérő V-szögű motoroknál ál­talában nem használatos a 90°-os elékelésű forgattyútengely, hanem a síkbeli tengely, melynek kiegyensúlyozása könnyebben meg-25 valósítható. Síkbeli forgattyútengely es, 8 hengeres V­-motorok szabad tömegerőit a forgattyúten­gelyhez csatlakozó, kétszeres motorfordulatszá­mú segédtengelyre ágyazott ellensúlyokkal szo-30 kásos kiegyenlítem. Ez a megoldás azonban 155941

Next

/
Thumbnails
Contents