155926. lajstromszámú szabadalom • Teleszkópos önműködő antennaszerkezet, főképpen gépjárművek számára

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1966. XI. 18. (CE—-553) Közzététel napja: 1968. XI. 22. Megjelent: 1969, X. 30. 155926 \ * '"'•"'•'—..-.'J. .]\. L^:.t-.*'* B * rff ^ Szabadalmi osztály: 21 a4 64—77 IwmzetkÖz: i sztály H 04 d Deci mái osztályozás: Feltalálók: Csenki László főmérnök, Borsos Zoltán elektroakusztikus, Radó Zsigmond osztályvezető, Budapest Tulajdonos: Elektroakusztikai és Villamossági KTSz., Budapest Teleszkópos önműködő antennaszerkezet, főképpen gépjárművek számára í A találmány az ismeretes és gépjárművek­nél már általánosan használatos teleszkópos antenna gépi működtetésű megoldása, illetve automatikus üzemeltetésű továbbfejlesztett új megoldás. A találmány egyben megszünteti az 5 eddig használatos antennák többrendbeli hát­rányosságait is, így pl. a kívülről történő ki­hűzhatóságot, miáltal a gyakori illetéktelein ki­húzás, leszakítás lehetőségeit is meggátolja. A teleszkópszerű, ismeretes, jármű antennáknál 10 az illetéktelen és nyilván rossz szándékú ki­húzást különféle zárszerkezetek alkalmazásával igyekeznek megakadályozni. Ezeket a karosszé­riához erősített antenna-tartócsőbe építették be és azok révén létesíthető a zárórögzítés, a leg- 15 felsőbb teleszkóptag és a tartócső között. E zá­rak kulccsal nyithatók, melyek kívülről behe­lyezhetők a karosszériával szintben levő kulcs­nyílásba. Ez azonban nem biztonságos megol­dás, továbbá a kulcs elhagyása, vagy a kulcs- 20 nyílás bejegesedése a kocsi tulajdonosa szá­mára is megakadályozza az antenna használa­tát Motorikusán is igyekeznek az antenna kito­lását és visszahúzását megvalósítani, amit a 25 teleszkóp tagokat kitoló szerv különböző kivi­telezésével, pl. teleszkóptagonként spirálrugó alkalmazásával, hidraulikus és görgős kitoló­szervekkel igyekeztek elvégezni, de egyik sem üzembiztos, nem biztonságos, mert az eddig 30 használatos antenna teleszkópok fejtagjai kí­vülről hozzáférhetők, kihúzhatók vagy vissza­tolhatok, melyek e szerkezetek idő előtti üzem>­képtelenségét okozták. A teleszkóptagak görgők közötti visszaihúzásos rendszerének alkalmazá­sánál a fellépő nagy nyomatékok miatt igen nagy teljesítményű motorok alkalmazása szük­séges és ezért az alkatrészek nagy igénybevétel­nek vannak kitéve, ami a szerkezet idő előtti elromlását okozza. A találmány az ilyen antennaszerkezetek fentemlített, valamint meglevő egyéb hátrál nyait is kiküszöböli és újszerű megoldást ad arra, hogy az antenna a gépkocsiból — akár a gépkocsi rádió kapesolószerkezetével vezé­relve — kis teljesítményű motorikus vezérléssel működtethető anélkül, hogy az antenna külső beavatkozástól veszélyeztetve lenne, akár ki­húzás, akár visszatolás révén. Az antenna vezér­lőszerkezete egyszerű megoldása révén káros kopásnak hosszú használat után sincs kitéve, úgyhogy élettartama gyakorlatilag korlátlan. A találmányt bővebben, annak példaképpeni kivitelét, szemléltető csatolt rajzokkal kapcso­latos alábbi leírása ismerteti: A rajzokon az 1. ábra az antenna kapcsoló szerkezetét a fedőburkolat nélkül, nézetben áb­rázolja, a 2. ábra az 1. ábrához tartozó oldalnézetet mutat, 155926

Next

/
Thumbnails
Contents