155917. lajstromszámú szabadalom • Anyagelosztószekrény, főleg papíripari gépekhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. IX. 01. (AE—236) Nagy-Britanniai elsőbbsége: 1966. IX. 01. száma: 38983/1966. Közzététel napja: 1968. XI. 22. Megjelent: 1969. X. 30. 155917 Szabadalmi osztály: 55 d 5—27 Nemzetközi osztály: D 21 f Decimái osztályozás: Feltalálók: Higgins James Alexander, Attwood Brian William, Bristol, Nagy-Britannia Tulajdonos: St. Anne's Board Mill Company Limited, Bristol, Nagy-Britannda Anyagelosztószekrény, főleg papíripari gépekhez Jelen találmány olyan anyagelosztószékré­nyekre vonatkozik, melyeik vékony lap gyár­tása céljából vizes pép víztelenítésére szolgáló gépeken, pl. a papír és karton gyártásban ke­rülnék alkalmazásra. A legújabban használt ilyen gépeknél szitát alkalmaznak, melyek kö­zött a pép vagy alapanyag víztelenítés útján szövetté alakul. Ezek a gépek papír vagy kar­ten gyártásnál alkalmazhatók. A találmányt a továbbiakban az „Inverform" védjeggyel forgalomba hozott gépen való al­kalmazásával kapcsolatban fogjuk ismertetni, de természetesen a találmány nem korlátozó­dik erre a példaképpeni kivitelre. Habár az ilyen gépek is használhatók olyan hagyományos alapanyag beadagoló készülé­kekkel, mint amilyeneket hagyományos gépe­ken — pl. Fouxdrinier gépeken — használnak, ezekkel nem lehet optimális eredményt elérni, mert az így betáplált pépnek hátrányai van­nak'. Mivel a modern gépekkel rendkívül gyors vízeltávolítás érhető el, csaknem azonnali szö­vetképződés válik lehetővé, és így ahhoz, hogy jóminőségű szövetet kapjunk, rendkívül ho­mogén, tökéletesen szuszpendált és elkevere­dett, csomómentes, dezintegrált alapanyagra van szükség. Ilyen alapanyag előállítása céljából az ed­dig javasolt alapanyag tápláló készülékek kes­keny járatokat alkalmaztak. Ezek a készülé­kek azonban — különösen többrétegű gyártás­nál — túlságosan hosszúak voltak, és jelen­tős problémákkal jártak. Fenti célra ugyanis hosszú nyíró-áramlásos csatornára volt szük-5 ség, a nagy hosszúság azonban problémákat okozott, mivel a gépeken rendelkezésre álló hely korlátozott, és a konzolosan kinyúló csa­torna alátámasztása is nehézkes. A jelen ta­lálmány egyik célkitűzése olyan alapanyag 10 táp1 áló készülék, mely megoldja az említett problémáikat, és ugyanakkor a szerkezet is egyszerűsödik, azaz helyet és egyúttal költsé­get is takarít meg. 15 A korábbi alapanyagelosztószekrények álta­lában szükségtelenül nagyméretűek, bonyolul­tak és költségesek voltak. Különösen a nagy sűrűségű, nagy szilárd-anyag tartalmú alap­anyagokhoz (a szilárd-anyag tartalom 1,0— 20 2,0%) való alkalmazásnál volt általános, hogy az elosztószekrényben az örvényképzés, keve­rés, csomótlanítás és dezintegrálás szükségte­lenül ismétlődött, és az említett műveletek kö­zött az áramlás olyan természetű volt, hogy 25 az alapanyagra énpen ellenkező hatást gya­korolt, pelyhesedést, csomósodást hozva létre. Jelen ta^lmány szerint karton vagy más hasonló rostos alap gyártására szolgáló gépe­ken olyan alapanyag elosztó szekrényt aíkal-30 mázunk, mely egy zárt örvénykamrát tartal-155917

Next

/
Thumbnails
Contents