155674. lajstromszámú szabadalom • Berendezés savas galvánfürdők, főként galvános krómozófürdők tisztítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ^r^. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. VII. 23. (FU—243) Közzététel napja: 1968. VIII. 27. | Megjelent: 1970. III. 28. 155674 >\<it1 ' M, "• Szabadalmi osztály: 48 a, 5/06 12 d, 2—4 Nemzetközi osztály: C 23 b, 5/06 B 01, d Decimái osztályozás: Fülöp Mihály gyáregységvezető, Budapest Berendezés savas galvánfürdők, főként galvános krómozófürdők tisztítására A találmány tárgya berendezés savas galván­fürdők, főként galvános krómozófürdők tisztí­tására. A savas galvánfürdőkben a használat során is­meretes módon különböző jellegű szerves és 5 szervetlen eredetű szennyezések feldúsulnak. A galvánfürdőt ennek folytán gyakran cserélni kell, mely időrabló, költséges műveletet, a gal­vánozási munkaciklus megszakítását jelenti. Szamos kísérletet végeztek korábban a különfé- 10 le eredetű szennyezések minél tökéletesebb el­távolítására, vagyis a galvános fürdők regene­rálására, ezek a kísérletek azonban eredményte­lenek maradtak. Az ismert eljárásokban galvánfürdők tisztítá- 15 sara használt berendezések különböző szerkeze­ti kivitelük mellett abban megegyeznek, hogy a szennyezések eltávolítására rögzített szűrőréte­geken kívül adszorptív- kötőerővel rendelkező ál­lóágyas szűrőközegeket alkalmaznak. Ezek a 20 tisztítóberendezések csak olyan galvánfürdők tisztítására váltak be, amelyekből a lebegő és ol­dott állapotban levő szennyezések adszorpciós úton könnyen eltávolíthatók, de például galvá­nos krómozófürdők tisztítására nem alkalmasak. 25 A galvánfürdőkben található szilárd halmaz­állapotú lebegő szennyeződéseket például megfe­lelő szűrőrétegeket (molinó, műanyag, porózus kerámia stb.) tartalmazó berendezésen való át­vezetéssel lehet eltávolítani. A galvánfürdőkben 30 oldott állapotban levő egyes szerves szennyező­déseket pedig rendszerint műszént tartalmazó berendezésen való szűréssel távolítják el. Az említett szennyeződéseken kívül a galván­fürdőkben oldott állapotban található fémszeny­nyeződések is vannak. Ezek a szervetlen eredetű, főként fémszennyeződések a galvános kezelés­nek alávetett fémtestek beoldódásából erednek. A krómfürdőkben például használat közben vas-, réz-, cink- és mangán- stb. szennyeződések feldúsulnak. Ha ezek mennyisége 15—30 g/liter értékhatár fölé emelkedik, akkor a keménykró­mozásra vagy fényeskrómozásra használt gal­vánfürdők tovább nem üzemeltethetők, így vagy a szennyeződések eltávolítása vagy a galvánfür­dő cseréje válik szükségessé. A galvános krómozófürdőkben oldott állapot­ban levő és zavaró szervetlen fémszennyeződé­seinek eltávolítására ülepítést, szűrőközegeken való többszöri szűrést, a fémionoknak különböző vegyszerekkel kémiai úton való kicsapását vagy elektrokémiai tisztítást kíséreltek meg. Ezek a módszerek azonban az ipari gyakorlatban azért nem terjedtek el, mivel aránytalanul nagy ráfor­dítást igényelnek, emellett műszakilag bonyolult módon kivitelezhetők. Különösen nehezen meg­oldható problémát jelent a galvános krómozó­fürdők tisztítása és regenerálása, mivel ezek tisztításához agresszív savtartalmuk miatt az ál­talában ismert tisztító berendezések nem hász-155674

Next

/
Thumbnails
Contents