155669. lajstromszámú szabadalom • Eljárás karbamidszármazékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. IV. 20. (FA—692) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. IV. 22., 1966. XII. 14. Közzététel napja: 1968. VIII. 27. Megjelent: 197Ö. III. 28. 155669 «4- X * -Szabadalmi osztály: 12 oil—18 Nemzetközi osztály: C 07 c3 Decimái osztályozás: Feltalálók: Scherer Otto vegyész, Bad Soden/Taunus, Hörlein Gerhard vegyész, Frankfurt/M., Schönöwsky Hubert vegyész, Neu-Isenburg Tulajdonos: Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Brüning cég, Frankfurt/M., Német Szövetségi Köztársaság Eljárás karbamidszármazékok előállítására R2 R3 R4 ni ri2 A találmány tárgyat a csatolt rajz szerinti (I) általános képletnek megfelelő herbicid hatású karbamidszármazékok előállítási eljárása képezi; e képletben Rí 1—5 szénatomös halogénalkü-, halogénhidro- 5 alkil-, halogénalkenil- vagy halogéncikloalke­nil-csoport, hidrogénatom vagy 1—4 szénatomos alkil­gyök, 1—4 szénatomos alkil- vagy alkoxigyök, 10 halogénatom, alkil-, alkoxi- vagy trifluörme­tilgyök, = 1 vagy 2, = 1, 2 vagy 3. E vegyületek előállítása a találmány értelmé- 15 ben oly módon történik, hogy 1. valamely, az előállítani kívánt végterméknek megfelelően helyettesített arilizocianátot vagy arilkarbaminsavkloridot a) egy a fenti meghatározásnak megfelelő al- 20 kii- vagy dialkilaminnal, ill. O-alkil- vagy 0,N-dialkil-hidroxilaminnal reagáltatunk, vagy b) egy a fenti meghatározásnak megfelelő O-alkü-hidroxilaminnal reagáltatunk és a reakció- 25 terméket azután alkilezzük, vagy c) egy a fenti meghatározásnak megfelelő N-alkil-hidroxilaminnal reagáltatunk, majd a ka­pott reakcióterméket alkilezzük, vagy 30 d) hidroxilaminnal reagáltatunk, majd a kapott reakcióterméket dialkilezésnek vetjük alá, vagy pedig 2. valamely a fenti meghatározásnak megfele­lően helyettesített arilamint egy a fenti meghatá­rozásnak megfelelő alkilizocianáttal Vagy dialkil­karbaminsavkloriddal reagáltatunk. Kiterjed továbbá a találmány a csatolt rajz sze­rinti (la) általános képletnek megfelelő herbicid hatású karbamidszármazékok előállítására is; eb­ben a képletben, amely a fentebb említett (I) ál­talános képlet szűkebb körű (ni = 1, n2 = 0) ese­tét képezi, Rí 1—4 szénatomos halogénalkü- vagy halogén­alkenü-csoportot, R2 hidrogénatomot vagy 1—4 szénatomos alkil­gyököt, R3 1—4 szénatomos alkil- vagy alkoxigyököt kép­visel. E vegyületek az (I) általános képletű karbamid­származékokkal analóg módon állíthatók elő, te­hát, oly módon, hogy 1. valamely halogénalkiloxi-, ül. halogénalke­niloxi-arilizocianátot vagy halogénalkiloxi-, ill. halogénalkeniloxi-arilkarbarninsavkloridőt a) egy alkil- vagy dialkilaminnal, ill. O-alkil­vagy 0,N-dialkilhidroxüaminnal reagáltatunk, vagy b) egy O-alkilhidroxilaminnal reagáltatunk, majd a reakcióterméket alkilezzük, vagy 155669

Next

/
Thumbnails
Contents