155616. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 11-es helyzetben szubsztituált szteroid-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAIMl LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. X. 21. (RO—416) Franciaországbeli elsőbbsége: 1965. X. 22., 1966. III. 01.1966. VI. 01. Közzététel napja: 1968. VII. 25. Megjelent: 1970. II. 16. 155616 Szabadalmi osztály: 12 o 25 Nemzetközi osztály: C07c6 Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. Bertin Daniel vegyészmérnök Montrouge, Pierdet André mérnök, Noisy-le-Sec, Dr. Nedelec Lucien kutatómérnök, Clichy-Sous-Boís, Gase Jean-Claude kutató, Bondy, Franciaország Tulajdonos: Boussel Uclaf cég, Párizs, Franciaország Eljárás 11-es helyzetben szubsztituált szteroid-származékok előállítására A találmány tárgya eljárás az (I) általános képletű, 11-es helyzetben helyettesített új szte­roid-származékok előállítására, amely képletben R alkoxi-, aralkoxi-, tio-, alkiltio-, aralkiltio­vagy azidcsoportot jelent, X' a szteroid moleku­la A-gyűrűjének szubsztituált vagy szubsztituá­latlan gyökét képviseli, X" pedig a szteroid molekula fennmaradó B, C és D gyűrűjének szubsztituált vagy szubsztituálatlan része lehet. Ismeretes, hogy a szteroid-származékok 11-es helyzetű alkoholcsoportja aránylag kevéssé re­akcióképes, különösen a térbeli gátlás miatt, azonban bizonyos meghatározott körülmények között, erős acilezőszerekkel észterezhető. Eddig nem voltak ismeretesek ezeknek az al­koholoknak az éterei, ezek ugyanis az ismert éterező körülmények között inertek maradnak. Ugyanez az eset áll fenn tioéter-, tio- és azid­csoportok esetében is. Azt találtuk, hogy a 3-oxo-llß-hidroxi-gona­-4,9-dién származékok, amelyek közül néhányat a 649 223 és 649 224 sz. belga szabadalmi leírá­sok már leírtak, alkohol, merkaptán, kénhidro­gén vagy alkálifémazid hatására erős sav jelen­létében olyan termékekké alakíthatók, amelyek llß-helyzetben a megfelelő éter-, tioéter-, tio-, vagy ázidcsoporttal rendelkeznek. Ez a nem várt reakció új eljárás megvalósítását teszi le­hetővé, amely a szteroidkémiában még le nem írt vegyületekhez vezet, és érdekes fiziológiai hatású származékok előállítását teszi lehetővé. Az (I) általános képletű új vegyületek általá­ban nagyobb mértékű endokrin és/vagy meta­bóliás aktivitást mutatnak, mint az ugyanolyan 5 szerkezetű 11-hidroxi-vegyületek, továbbá je­lentős hipokoleszterihémiás, valamint ösztrogén aktivitással rendelkeznek, és gátolják a hipofí­zis gonadotropin hatását. A találmány szerinti eljárás (I) általános kép-10 létű, 11-es helyzetben szubsztituált szteroid­származékok előállítására — amely képletben R alkoxi-, aralkoxi-, tio-, alkiltio-, aralkiltio­vagy azidcsoportot jelent, X' a szteroidmoleku­la A gyűrűjének szubs2tituált vagy szubsztituá-15 latlan gyökét képviseli, X" pedig a szteroidmo­lekula B, C és D gyűrűinek szubsztituált vagy szubsztituálatlan része lehet — abban áll, hogy egy (II) általános képletű llß-hidroxi-szarmaze­kot — ahol X' és X" a fenti jelentésű — erős 20 sav jelenlétében alkohollal, merkaptánnal, kén­hidrogénnel vagy alkálifémaziddal kezelünk, így a kívánt szteroid-származékot kapjuk. A találmány szerinti eljárást az alábbi pon­tokkal jellemezhetjük. 25 A szteroidmolekulához 1—25 mól mennyiségű alkoholt, merkaptánt, kénhidrogént vagy alkáli­fémazidot adunk. Erős savként ásványi savakat, így perklórsa­vat, kénsavat, foszforsavat; szerves savakat, így 30 p-toluolszulf onsavat; vagy Lewis-savat, így 155616

Next

/
Thumbnails
Contents