155584. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés fonal, főként nyújtott fonal csévelésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. III. 16. Hollandiai elsőbbsége: 1966. III. 18. Közzététel napja: 1968. VIII. 27. Megjelent: 1970. II. 16. (KU—403) 155584 Szabadalmi osztály: 76 c Nemzetközi osztály: D 02 d Decimái osztályozás: Feltaláló: Jan Robert de Ruig, Arnhem, Hollandia Tulajdonos: Algemene Kunstzijde Unie N. V. Arnhem, Hollandia Eljárás és berendezés fonal, főként nyújtott fonal csévélésére A találmány eljárás fonalnak, főként nyújtott fonalnak olyan csévélő berendezéssel való csé­vélésére, amely berendezésnek legalább egy a fel­csévélni kívánt fonal csévéjét felfogó orsója van, amely csévélő orsó a fonalcsévét ennek alakítása 5 folyamán olyan sebességgel forgatja, ami a ki­tűzött programnak megfelelően a cséve növeke­désére jellemző v változó függvényeként van változtatva. Ilyen eljárás ismert az 1,385.792 számú francia 10 szabadalmi leírásból. Ennél az ismert eljárásnál a fonalat egy nyújtás közben cérnázó gépen fo­lyamatosan nyújtják, cérnázzák és csévélik. A nyújtás olyan zónában megy végbe, amit egy­egy pár adagológörgő és húzógörgő határol. Az 15 adagológörgő kerületi sebességének húzógörgő kerületi sebességéhez való viszonya a húzás mér­téke. Az előbb említett szabadalmi leírásból is­mert berendezésnél a cérnázást gyűrűs cérnázási eljárással végzik, amelynél a fonal vezetőszemen 20 és gyűrűs vezetésű futógyűrűn keresztül a fona­lat fonalcséve formájában tartó eszközre van ve­zetve. A vezetőszem és a futógyűrű között a fonal „balont" képez. A teljes eljárást, amit a húzás közben cérnázó gépen fonalcséve létrehozása ér- 25 dekében végzünk, a következőkben „leszedés"­ként említjük. A nyújtás közben cérnázó gépek továbbfej­lesztése főként arra irányul, hogy a nyújtási 30 sebességet növeljék a gyártott fonal minőségé­nek romlása nélkül. Ha a nyújtás sebességének növelése nem-csak a gyártás előirányzott növe­kedését, hanem a nyert fonal rosszabb minősé­gét is eredményezi, akkor a gyártmány tovább­munkálása során nehézségek lépnek fel és/vagy nagyobb százalékban kapunk gyöngébb minősé­gű anyagot. Az ismert eljárásnál ezért a csévélő orsó forgási sebességét úgy programozzák, hogy leszedés folyamán aránylag nagyobb nyújtási se­bességnél is a balon feszültsége állandó, elfogad­ható értéken van tartva, és hogy a leszedés vé­gén a futógyűrű sebessége még elfogadható. Az orsó sebességének alakulását programozó egy­ség szabályozza, amelyben programtároló kártya alakú programhordozó van. A programhordozó hajtóelem révén állandó sebességgel van elmoz­gatva és gondoskodik egy önműködő szabályozó áramkörhöz illesztett értékről, aminek egy részét képezi a csévélő orsót hajtó szerkezet. Ebben a szabályozó áramkörben a csévélő orsó tényleges sebessége az illesztett értékkel van összehasonlít­va, ami a kívánt orsósebességet jelenti. Ha a két sebesség között eltérés van, korrekció alkalma­zása révén ez az eltérés csökkenthető. Az ismert eljárás hátrányos tulajdonsága, hogy ez a húzási sebességnek csak egy meghatározott értékhez használható, amit a következőkben mint programozott húzási sebességet említünk. Ha a húzási sebesség eltér ettől a programozott 155584

Next

/
Thumbnails
Contents