155580. lajstromszámú szabadalom • Repülőgépek újszerű magasságikormány rendszere

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1966. I. 05. Közzététel napja: 1968. VIII. 27. Megjelent: I96t: XI.'29. ü í-* ti (KE—774) 155580 Szabadalmi osztály: 62 b 3—24 Nemzetközi osztály: B 64 c Decimái osztályozás: Feltaláló: Kesselyák Mihály, Budapest Tulajdonos: Pestvidéki Gépgyár, Budapest Repülőgépek újrendszerű magasságikormány rendszere A találmány farokfelülettel rendelkező repülő­szárnyhoz csatlakozó törzse, a törzsön belül futó gép, amelynek merev részből és kilépő éle men­tén állítható kormánylapból álló szárnya, a oldalkormány mozgató mechanizmusa, féklap és trimm-mozgató mechanizmusa, valamint oldal­stabilizáló és hosszstabilizáló részből álló farok­része, továbbá botkormánya és azzal mozgatott csűrő és magassági kormánymechanizmusa van. A hagyományos kormányzási rendszerrel ve­zérelt, farokfelülettel ellátott, azaz normál elren­dezésű, nem csupaszárny repülőgépet az 1. ábrán ábrázoltuk. Ennél a repülőgépnél, amelynek 1 törzséhez oldalt 2 szárnyak, hátul 3 hosszstabi­lizáló és 4 oldalstabilizáló rész csatlakozik, az 5 magassági- illetve 6 esűrőkormánylap a 11 bot­kormánnyal, a 10 oldalkormánylap a 12 lábpedá­lokkal, a 7 ívelőlap a 13 ívelőlapfogantyúval, a 9 zuhanóféklap a 14 féklapfogantyúval, a 8 ma­gassági kormánytrimmlap a 15 trimmlapfogan­tyúval működtethető. Az 5 magassági kormány­lap a 11 botkormánnyal a 16 magassági kor­mánymozgató mechanizmus útján, a 6 esűrő­kormánylap ugyancsak a 11 botkormánnyal a 17 csűrőkormány mozgató mechanizmus útján moz­gatható, míg a 10 oldalkormánylapot a 12 láb­pedálokkal a 18 oldalkormány mozgató mecha­nizmus, a 7 ívelőlapot a 13 ívelőlapfogantyúval a 19 ívelőlap mozgató mechanizmus, a 8 magas­sági kormánytrimmlapot a 15 trimmlapfogan­tyúval a 20 trimm-mozgató mechanizmus és a 9 zuhanó féklapot a 14 féklapfogantyúval a 21 5 féklap mozgató mechanizmus köti össze és bizto­sítja ezeknek a mozgatását. A hagyományos repülőgépek kormányzási rendszerének működési elvét a 3a; 3b; 3c ábrák-1*0 kai kapcsolatban ismertetjük. A gép egyenletesen repül (3a ábra). A szárny megfúvási szöge a0 amelynek hatására a szár­nyon a súlyponttól k0 távolságra Y„ felhajtó­erő ébred. Az Y0 felhajtóerő a szárny mögött a 15 hosszstabilizáló farokfelület helyén az eredeti megfúvási irányhoz képest s0 szögnagyságú le­áramlást okoz, a hosszstabilizáló farokfelület megfúvási iránya aM0 , amelynek hatására a hosszstabilizáló farokfelületen a súlyponttól k M0 20 távolságban YM0 nagyságú légerő ébred. A nyo­matékok egyensúlyban vannak, k0 Y 0 = k M0 Y M0 . A magassági kormánylapot kitérítjük (3b áb­ra). Az első pillanatban a szárny megfúvási szö­ge a0 , a felhajtó erő Y0 , és karja k 0 valamint 25 a leáramlási szög, e0 nem változik. A magassági kormánylap kitérítésével a hosszstabilizáló fa­rokfelület húriránya és íveltsége megváltozik, a változatlan megfúvási irányához képest megvál­tozik a hosszstabilizáló farokfelület állásszöge 30 AaM1 értékkel: a M1 = Aa M1 +a M0 . Ez az ál-155580

Next

/
Thumbnails
Contents